Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Химко" пак смени собственика си

"Инвестбанк" се сдоби с остатъците от торовия завод

За пореден път бившата гордост на родната ни торова индустрия – „Химко“ Враца е сменил собственика си. Днес  активите му вече са част от портфейла на „Инвестбанк“. Вписването на сделката в Имотния регистър е станало в края на януари, но реалната им продажба се е случила в началото на декември миналата година - след търг, проведен от частния съдебен изпълнител Иванка Цонкова.

 

На практика банката е придобила активи, за които  е платила още през 2016 година. По онова  време тя кредитира  сделката по придобиването им от "Метахим импекс" АД (собственост на Георги Пиримов и Иван Жиров), когато ги продаваше синдикът на обявения в несъстоятелност торов завод Росица Томова ( на 21 юни 2016 г.). Утвърдената от съда цена за предприятието беше 11.7 млн. лева.

За пореден път по това време се появи

някаква мъждукаща надежда,

че на мястото на превърналия се във филмов декор завод, може да се роди ново производство. Тогава единият от новите собственици  - Георги Пиримов, каза пред „БАНКЕРЪ“, че интересите му не свършват с нарязването на инсталациите за скрап, а има намерения да  възстанови  част от производството и да бъдат открити нови работни места. Между идеите за развитието на комбината фигурираше и  създаването на възможности в него да влязат високотехнологични компании. Имаше и вариант на територията му да бъде изграден индустриален и логистичен парк. Дори се заговори, че чуждестранни компании за производство на автомобилни части и на врати за самолети вече проявили интерес да отворят свои бази във Враца.

Всичко това обаче приключи безславно. Оказа се, че нито една  финансова институция (освен „Инвестбанк“, кредитиралата сделката по придобиването на завода ) – включително и Българската банка за развитие, която по дефиниция е призвана да подпомага родния бизнес - не се е ангажирала с финансирането на тези намерения. А както се знае, дори когато чужд инвеститор идва у нас, той очаква самоучастието на българските му партньори да бъде поне 20% от стойността на проекта...

Кредитът към „Инвестбанк“  очевидно не е могъл да бъде обслужван, а падежът му е изтекъл  в края юни 2019 година. Това е причината,  поради която на 20 октомври 2019 г., финансовата институция подава

молба за образуване на изпълнително дело.

С нея е поискала изпълнението да се насочи по реда на ГПК върху всички активи от заложеното търговско предприятие, включително върху изброените в молбата недвижими имоти и всички намиращи се в тях движими вещи. От банката са поискали да бъдат наложени запори, възбрани, да се извърши опис и оценка, след което да бъде насрочена публична продан на всички тях .

Оценката е направена от назначените вещи лица - Веселин Миланов и Жулиета Господинова, и е предадена на частния съдебен изпълнител Цонкова. Според оценителите, пазарната стойност на материалните активи, собственост на “Метахим импекс” АД, е близо 24 млн. лева.

На 1 ноември  2019 г. обявлението за публична продан е готово. В него е посочена цената и точната цена - 23 846 446.82 лева. На 2 декември търгът е проведен, а на 3 декември с.г. частният съдебен изпълнител Цонкова обявява името на купувача - взискателят по изпълнителното дело "Инвестбанк” АД.

Междувременно

три фирми обжалват принудителната продажба.

“Българска инженерингова компания” ЕООД, която претендира за собственост върху четири компресора, вписани в оценката.  В искането си Компанията твърди, че според доказателствата, които е приложила   към жалбата си, дружеството е придобило собствеността и владението върху описаните вещи през 2017 г., а заложният кредитор е вписал пристъпване към изпълнение на 29 август 2019 г., или две години след отделянето на компресорите от съвкупността на търговското предприятие на длъжника.

Фирма “Балкан метал 2000” ООД, която претендира  за собственост върху 12 компресора. Представя документи, че ги е придобила  от двама продавачи - осем от “Фертекс-България” ООД  и четири - от “Българска инженерингова компания”. Претендентът в случая твърди, че тези компресори са закупени с договори за продажба на използвано оборудване.

Последното дружество е “Про Уейв“ АД, което претендира за собствеността върху... 13 компресора.

Жалбите и на трите компании обаче са отхвърлени.

Така окончателно „Инвестбанк“ придобива всичко по описа на частния съдебен изпълнител. В него са включени и терен от  630 дка в индустриалната зона на Враца, още 75 дка земя, която е била кариера за пясък, чакъл и глина, а след това  е използвана за депо за технологичен отпадък, както и всички сгради, инфраструктура, машини, оборудване и инструменти, които се намират на площадката.Общо - за сумата от 23.846 млн. лева.

Тук е моментът да припомним само няколко детайла  от историята, довела до

окончателния крах на бившия торов гигант.

Повече от 20 години ( след приватизацията на “Химко“ през 1999 г. ) апетитите около собствеността му не позволиха на предприятието да излезе от омагьосания кръг, в който беше вкарано след първоначалната му  продажба.  

Както в. „БАНКЕРЪ” е писал многократно, бившият торов завод стана арена на сериозни сблъсъци на интереси. Раздържавяването му (на безценица заради огромните му дългове) бе последвано от безогледно разграбване на активите, източени бяха паричните ресурси на завода и неколкократно бе прехвърляна собствеността.

През 2003-а торовият комбинат окончателно хлопна кепенците и спря производството си. През 2004-а за първи път беше обявен в несъстоятелност, но през 2007-а Врачанският окръжен съд реши да приеме план за оздравяването му, който възложи на създаденото за случая "Ново Химко". Обещанията за рестарт на предприятието обаче се оказа поредния балон -

"оздравителят” бързо забрави за одобрения план

и не плати нищо на кредиторите.

Едва след серия от наши публикации процедурата по несъстоятелността беше възобновена. Краят на дългата съдебна сага дойде едва през октомври 2015-а, когато Върховният касационен съд окончателно отклони претенциите на "Ново Химко". Междувременно обаче част от активите на "Химко" са били прехвърлени в негово дъщерно дружество - "Хименерго", а впоследствие - препродадени на друга фирма - "Камибо". Продължителни  и сложни съдебни процедури позволиха на синдика на "Химко" и на кредиторите му (основно НЕК и "Булгаргаз") да възстановят минимална част от загубите си.

Връщането на имуществото в "Химко" осигури финализирането на процедурата по несъстоятелността и сложи началото на няколкото опита за продажбата му (между тях и нереализираната амбиция на бизнесмена и  депутат Делян Пеевски), които през 2016 г. приключиха с подписването на сделката между синдика на фалиралото предприятие и "Метахим импекс". А четири години по-късно то вече е собственост на „Инвестбанк“.

Какви са намеренията на банката за  бъдещето на тази й придобивка - засега  не е огласявана  информация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във