Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХИМИМПОРТ - СЪБИТИЕ №1 НА БОРСАТА ЗА 2006 ГОДИНА

Дългоочакваното първично публично предлагане на Химимпорт на борсата е вече факт. От 7 септември (четвъртък) започна приемането на поръчки за записване на акции на холдинговото дружество, което ще продължи 14 дни. Компанията планира да пусне 11.083 млн. ценни книжа с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4 лева. Акционерите очакват капиталът на дружеството да бъде увеличен до 130 млн. лева. Въпреки че събитието предизвика голям интерес сред инвестиционната общност, до 12.00 часа в четвъртък имаше едва 23 поръчки на стойност около 100 000 лева. Прогнозата както на ръководството на Химимпорт, така и на брокерите е, че по български маниер играчите на капиталовия пазар ще се активизират в последните дни на публичното предлагане, което със сигурност ще доведе и до прекомерно търсене.
Ако се получи такъв ефект, мажоритарният собственик на Химимпорт - Химимпорт инвест ще пусне за продажба допълнителни 1.95 млн. акции, които представляват 1.5% от капитала на дружеството. Така свободно търгуваното количество акции (free-float) ще набъбне до около 10 процента. Ако до 20 септември не бъдат записани всички предложени акции, но са записани най-малко 5.5 млн. броя, капиталът се увеличава до размера на записаните и платени акции. До три работни дни след крайния срок за записване Централна кооперативна банка АД ще изпрати потвърждение до инвеститорите за броя на акциите, които имат право да получат. Средствата от увеличението обаче няма да бъдат използвани за погасяване на задължения на холдинга или за придобиване на активи извън сегашната му сфера на действие.
След първичното публично предлагане Химимпорт Инвест планира да пусне още акции на Химимпорт на борсата, така че free-float-а да бъде увеличен. Според Александър Керезов - заместник-председател на управителния съвет на холдинговото дружество, основната цел на продажбата на допълнителни акции е търгуването на емисията на Химимпорт на официален пазар на БФБ-София. Колко нови ценни книжа ще бъдат пуснати и кога обаче ще реши мажоритарният собственик. Ако свободно търгуваното количество акции надхвърли 25%, дружеството ще може да се търгува на сегмент А на Официален пазар.
Част от привлечените средства - 22 млн. лв., ще бъдат използвани за увеличението на капитала на Централна кооперативна банка, която е дъщерно дружество на холдинга. Останалата част ще бъде насочена към структурирането на животозастрахователна компания, на здравноосигурително дружество, както и на управляващо дружество, под чиято шапка ще работят фондове в целия рисков спектър на пазара. От Комисията за финансов надзор заявиха, че за първите две компании все още не са подадени документи. Виктор Мечкаров - изпълнителен директор на ЦКБ, заяви, че целта е банката да влезе в първата десетка на финансовите институции в България. В момента тя има активи за над 1 млрд. лева. Със създаването на новите дружества ще бъде затворен и целият кръг от финансови услуги, които групата предлага.
Първичното публично предлагане на акциите на Химимпорт вече успя да раздвижи борсата. Търговските сесии преди 7 септември и тази в четвъртък приключиха с намаление на двата борсови индекса BG40 и SOFIX. Младият индекс загуби над 3 пункта, а тесният - 19 пункта. Основната причина за спада е преразпределението на държаните от инвеститорите средства по отделни позиции. Голяма част от малките играчи на капиталовия пазар у нас решиха да започнат разпродажби на акции от различни компании, за да могат да акумулират средства за предстоящата регистрация на Химимпорт на борсата. Институционалните инвеститори обаче няма да прибегнат до големи разпродажби, тъй като не искат да напускат печеливши позиции, въпреки че сега поевтиняват. Намаляването на цените на акциите пък ще се окаже предимство за други играчи, които искат да преразпределят своите инвестиции в други ценни книжа, поевтиняващи сега заради разпродажбите.
Прогнозите са спадът на борсовите индекси и на основните търгуваеми позиции на БФБ-София да продължи до приключването на най-голямото засега първично публично предлагане на акции на 20 септември. Все още част от институционалните инвеститори изчакват да видят какъв ще е интересът към акциите на холдинговото дружество и едва тогава ще решат дали да участват в увеличението на капитала на Химимпорт. Смята се обаче, че дори и след допълнителното пускане на 1.5% от капитала на дружеството със сигурност ще има неудовлетворени поръчки.
Химимпорт излезе на борсата с активи от над 1.5 млрд. лв. към края на първото полугодие и с положителен финансов резултат над 30 млн. лева. Според Керезов печалбата за първото полугодие, е надхвърлила прогнозните данни. Първоначалните очаквания бяха, че дружеството ще реализира печалба около 38 млн. лв. за цялата 2006 година. Керезов смята, че тази прогноза даже ще бъде надхвърлена. Към този момент холдингът притежава дялове в над 40 дружества в различни отрасли на икономиката. Негова собственост е авиокомпанията Хемус Ер, която е един от двамата кандидати за приватизация на националния превозвач България Ер. Холдингът беше избран през март тази година и за купувач на 70% от капитала на Параходство Българско речно плаване (БРП), от което тогава притежаваше 24.19 процента. Сред дъщерните му компании са и Проучване и добив на нефт и газ, както и Централна кооперативна банка, две пенсионноосигурителни компании и други дружества.
В плановете на Химимпорт влиза да регистрира на БФБ-София още няколко свои дружества. Очаква се до края на годината в борсовия регистър на борсата да бъде вписано Слънчеви лъчи България АД. Проспектът за първично публично предлагане на компанията все още не е готов - последният параметър, който се уточнява, е каква част от нея да бъде пусната за продажба. Слънчеви лъчи България, чиято основна дейност е преработка на маслодайни култури, планира през следващата година да изгради завод за биодизел с годишен капацитет от 100 000 тона. Основната суровина, която ще се използва за производството му, ще бъде рапица. Дружеството планира да изгради на зелено и предприятие за производство на биоетанол край Варна, като инвестициите в двата завода ще бъдат около 65 млн. евро.
След като увеличи капитала на Параходство Българско речно плаване, холдингът ще предложи 10% от него за продажба на БФБ-София. В момента Химимпорт притежава 99.14% от БРП. Според Драгомир Кочанов - изпълнителен директор на параходството, сега започва изпълнението на петгодишна инвестиционна програма, която според приватизационния договор трябва да е на обща стойност 25 млн. евро. Кочанов смята, че тя със сигурност ще бъде преизпълнена. В момента БРП разполага с флот от 112 несамоходни баржи и 17 тласкача с обща товароподемност 185 000 тона. Очаква се в скоро време да започне и изграждането на брегова база, която да обслужва за целите на параходството. През следващата година БРП ще закупи нови или употребявани самоходни кораби.
Третото дъщерно дружество, което ще бъде регистрирано на БФБ-София е ЗПАД Армеец. Това ще се случи вероятно през 2007 или 2008 година. Според изпълнителния директор на компанията Румен Георгиев ръстът й откакто бе приватизирана през 2003 г., е 733 процента. За първото полугодие, когато средният ръст на застрахователния пазар у нас бе около 8%, дружеството е отбелязало увеличение от 44.5 на сто. В плановете му за развитие влизат и кръстосани продажби на услуги в съдружие с Централна кооперативна банка.
Ако участието на Хемус Ер в приватизацията на България Ер е успешно, се очаква авиопревозвачът също да излезе на борсата. Според Димитър Павлов - изпълнителен директор на Хемус Ер, целта на участието на компанията в раздържавяването на другия превозвач е да се консолидира авиопазарът в страната. В момента Хемус Ер притежава 11 западни самолета, като девет от тях са собствени, а други два са на лизинг.
Раздвижването на борсовия пазар ще продължи и след приключването на първичното публично предлагане на акциите на Химимпорт. Както по всичко личи, регистрирането на Химимпорт на борсата ще се превърне в събитие номер едно на БФБ-София за 2006 година. То обаче едва ли ще достигне славата на продажбата на 35%-ния държавен дял на БТК през 2005 година.

КФН РАЗРЕШИ НА СТАТУС НОВИ АКЦИИ ДА ИНВЕСТИРА В ХОЛДИНГА
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност Димана Ранкова, издаде разрешение на УД Статус Капитал АД да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на Химимпорт АД. Вложението ще може да се осъществи при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20% да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд. Към 7 септември нетната стойност на активите на ДФ Статус Нови Акции е 1 551 448.29 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във