Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХИМИМПОРТ ПОЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА НЕФТ И ГАЗ

Фирмите Химимпорт и Химимпорт инвест влязоха в новосъздадения надзорен съвет на плевенското дружество Проучване и добив на нефт и газ на общо събрание на акционерите, което се проведе на 8 декември. Мажоритарен собственик на Химимпорт е гибралтарската офшорка Фертитрон Инк, която държи и 9.9% от капитала на Централна кооперативна банка. Акционерите гласуваха преминаването на плевенската компания от едностепенна система на управление към двустепенна. Освен двете дружества в надзора на Проучване и добив на нефт и газ влезе и Калин Клисаров, който е началник на управление Корпоративно банкиране в Пощенска банка.Той ще изпълнява ролята на независим представител, тъй като Законът за публично предлагане на ценни книжа изисква поне 1/3 от членовете на съветите да не са свързани лица с дружеството и помежду си. На общото събрание на 8 декември бе взето и решение дружеството да бъде преобразувано от ЕАД в АД. Това се наложи, тъй като компанията бе изцяло раздържавена на борсата през тази година и вече не е еднолична собственост на държавата. Директорският борд на дружеството, в който влизаше и заместник-министърът на правосъдието Севдалин Божиков, пък бе освободен. Химимпорт купи чрез посредничеството на Централна кооперативна банка и на Булброкърс 85% от плевенското предприятие. Първоначално на борсата бяха предложени 49% от Проучване и добив на нефт и газ, които се приватизираха срещу компенсаторни инструменти от 11 август до 11 септември. Този дял бе включен в т. нар. пул Мечта. Тогава Химимпорт придоби 34% от Нефт и газ, а средната цена на акция бе 77 лв. по номинал на компенсаторните инструменти (около 16.75 реални лева за бройка). След това - на 15 октомври, Химимпорт купи и целия предлаган мажоритарен пакет от 51 на сто от плевенското дружество срещу 9.35 млн. лева. За да избегне търгово предложение към останалите акционери, софийската компания предпочете да се раздели (временно) с част от акциите си. Така на 31 октомври 35.03 на сто от капитала на Проучване и добив на нефт и газ придоби Интер Ръби Хеми ЕООД, а Химимпорт остана с дял от 49.97 процента. Интер Ръби Хеми е с едноличен собственик Кънчо Кънев. Той придобил дяловете си в това дружество през март тази година от Химимпорт. Плевенската компания е приключила деветмесечието на тази година с печалба от 1.6 млн. лева. В сравнение със същия период на 2002-ра тя значително е намаляла. Тогава Проучване и добив на нефт и газ е реализирало печалба над 4 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във