Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХИМИЧЕСКИТЕ ЗАВОДИ ИГРАЯТ ШАХ С БУЛГАРГАЗ

На фона на шеметния скок на цените на петрола поскъпването на природния газ само с 1.6% за една година бе почти приятна изненада за заводите от химическата промишленост, които са сред най-големите потребители на синьото гориво в страната. В момента Булгаргаз продава на химическите предприятия 1000 куб. м. природен газ за цена 234.46 лева. Година по-рано предприятията са плащали 231.75 лв. за същото количество. Но и тези цифри едва ли задоволяват мениджърите на торовите заводи, за които синьото гориво формира 80% от разходите за материали. В момента у нас единствените работещи дружества от този бранш са Неохим и Агрополихим. Те показват завидни резултати за полугодието на годината и въпреки това не спират да търсят пътища да увеличат ефективността си. Неохим като публично дружество привлече вниманието на инвеститорите и с това, че акциите му поскъпнаха за последните три месеца с 16.67 процента. То успя да преполови годината с неконсолидирана печалба от 9.85 млн. лева. Забележително е, че за същия период на миналата година нейният размер е бил двойно по-малък - 4.6 млн. лева. Приходите на димитровградския завод от продажби също са се увеличили - от 94.5 млн. на 109.7 млн. лева. Набъбналият оборот на Неохим се дължи предимно на продажбите зад граница, които са му осигурили приходи от 66.7 млн. лева. Трябва да се отбележи, че заводът излезе в лятна отпуска малко по-късно от обикновено заради поръчки от САЩ и Бразилия с обем около 20-25 хил. т тор. Най-много купувачи както на външния, така и на вътрешния пазар има амониевият нитрат, който формира половината от приходите на дружеството. И разходите на торовия завод в Димитровград са нараснали през разглеждания период, но по-скромно - от 90.9 млн. на 101.3 млн. лева. От тях 59.7 млн. лв. са отишли за покупката на природен газ. Именно затова никак не е чудно, че натрупаните дългосрочни задължения на предприятието са именно към Булгаргаз. Към 30 юни те са в размер на 14.1 млн. лева. През 2002 г. мениджърите на Неохим успяха да се споразумеят с държавния монополист да изплащат задължението си разсрочено за десет години, и то с двугодишен гратисен период.В момента по-големи акционери в дружеството са Евро ферт АД - Димитровград (49.00%), Karifert International - Ливан (16.07%), Agrofer International Establishment - Лихтенщайн (7.68%), и Албена инвест холдинг АД (6.38 процента). Мениджмънтът на другия работещ у нас торов завод - Агрополихим - Девня, положи доста усилия през тази година да ограничи, доколкото е възможно, взаимоотношенията си с държавния монополист Булгаргаз. През юли Комисията за защита на конкуренцията разреши на швейцарското дружество Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE) да купи 51% от дяловете на Агрополихим в Дексиа България ЕООД - Девня. Целта на тази сделка е да се подобри ефективността на търговските операции с природен газ. Впрочем редно е да се отбележи, че дейността на Дексиа-България се ограничава само до покупка на природен газ от добивното предприятие Петреко България ЕООД и продажбата му на девненския торов завод. За миналата година Дексиа - България е доставила на Агрополихим около 27% от необходимото му синьо гориво, а за първото полугодие на тази делът й в доставките на основната суровина за химическото предприятие се е увеличил до 78 процента. Ролята на швейцарската компания е да предложи решение за изграждане на енергоспестяваща производствена инсталация. Партньорството съдържа и бъдеща възможност за допълнителни доставки на природен газ. В момента Булгаргаз държи 92.15% от търговията с природен газ у нас, а предприятията от химическия бранш консумират 33.79 на сто от суровината. Сред големите потребители на природен газ се нарежда и русенският производител на бои, лакове и лепила Оргахим. Дружеството се превърна в хит на българската фондова борса, след като цената на акциите му скочи за три месеца от 40.40 на 63 лева. То е изпратило шестмесечието с нетна печалба от 880 хил. лева. За сравнение година по-рано положителният му финансов резултат е бил 571 хил. лева. Все пак трябва да се има предвид, че дружеството приключи първите три месеца на загуба от 833 хил. лв. и мениджърите му го обясниха с увеличението на курса на щатския долар спрямо българския лев, както и със слабия сезон на пазара за лаково-бояджийски материали.Приходите на русенския завод за полугодието обаче показват, че новият сезон е доста по-благодатен. Те са скочили от 21.5 млн. на 37.5 млн. лева. Най-голям принос за този ръст имат приходите от продажби, които са се увеличили от 21.2 млн. на 34.4 млн. лева. Пазарният дял на Оргахим е около 37% от вътрешния пазар на бои и лакове. На износа му обаче се дължат 57% от приходите му. Дружеството изнася своята продукция в Турция, Гърция, Румъния, Египет, Централна Европа, Средния изток и бившите съветски републики. Разходите му за дейността му също са станали по-големи. Те са набъбнали от 20.5 млн. на 33.4 млн. лева. Интересно е, че пазарната позиция на Оргахим, подобно на Агрополихим, привлече интереса на западна фирма. Испанската компания Нубиола купи през юни цех от българското химическо предприятие за сумата от 1.5 млн. евро. В него се произвеждат само железооксидни пигменти, които са компоненти за пластмасовата и бояджийската индустрия. Голяма част от продуктите ще бъдат влагани в производството на русенската компания. Предприятието в крайдунавския град е създадено преди близо век. През 1998 г. 51% от капитала на Оргахим е приватизиран от малтийското дружество Уайтбийм Холдингс лимитед ( в момента то притежава 64.21 процента). Действителният собственик обаче е регистрираната в Румъния компания Поликолор АД, която е и търговски партньор на Оргахим.

Facebook logo
Бъдете с нас и във