Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Херти“ вдига цените заради по-скъпите суровини

От началото на 2021 г. има сериозно увеличение на всички основни материали, с които работи шуменската „Херти“ АД, специализирана в производството на алуминиени, пластмасови и композитни капачки и дозатори.  В края на третото тримесечие това се усети много силно с почти 60% ръст на основната суровина за компанията - алуминия, , който е борсова стока, така че "Херти" не може да влияе върху цените. Същото може да се каже и за останалите основни материали и цените на природния газ и на ел.енергията, както и на транспортните разходи, които се увеличиха няколко пъти. Има също така забавяне в доставките, както на някои суровини, така и на заявено оборудване, свързано с инвестиции в производството. Логистичните разходи, особено извън Европа, предизвикват голямо закъснение в доставките на продукти на „Херти“ до клиентите, съобщават от фирмата.

Офертите, които са получавани в дружеството, са на много високи цени и с доста намалени количества и то със срок за доставки до края на първото тримесечие на 2022 година. Това би довело до сериозен проблем с осигуряването на производствената програма, затруднения при бюджетирането и евентуално загуба на клиенти заради липса на материали и увеличините цени на продуктите, отбелязват от "Херти“.  

В отговор на случващото се, от началото на тази година

ще се увеличат продажните цени на продуктите,

които шуменската фирма произвежда. Голяма част от клиентите приемали това, но има несигурност за второто тримесечие на 2022 година относно поръчките, осигуреността с алуминий и цените на материалите.

В дружеството се вземат мерки и по неутрализиране на разпространението на Ковид-19. Ваксинирани са малко над 20% от служителите в „Херти“.

Поради спад в продажбите в началото на миналата година за един от месеците фирмата е кандидатствала по правителствената мярка за подпомагане на бизнеса 60/40 и е била одобрена.

Въпреки влиянието на Ковид-19 върху световната икономика и пазари, в "Херти" отбелязват ръст в продажбите на продукцията. Но заедно с това се увеличават и разходите по дейността на предприятието - за материали, за външни услуги и за възнаграждения. В крайна сметка дружеството завършва четвъртото тримесечие с печалба от 1.52 млн. лева, като при това и леко расте спрямо декември 2020 г., когато е била 1.15 млн. лева.

Вземанията на „Херти“ между октомври и декември растат с по-голям темп,

отколкото задълженията, което е и причината да намалят и парични средства във фирмената каса.

Основни акционери в шуменската фирма са "ИГМ холдинг" - Австрия с дял от 33.27% от капитала, Александър Юлиянов (председател на съвета на директорите) с 33.22%, Захари Захариев (главен изпълнителен директор) с 25.23% и Елена Захариева (директор за връзки с инвеститорите) с 7.99% от книжата с право на глас.  Останалите книжа са собственост на дребни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във