Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Хемус излиза от будната кома

След години на подценяване на инфраструктурата в Северна България Националната компания Стратегически инфраструктурни проекти обяви малко неочаквано търг за проектиране на първия етап от магистрала Хемус. Отсечката от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч е с дължина около 60 км и е разделена на два участъка. Лотовете ще бъдат възлагани за строителство с отделни договори, поради което е необходимо проектантът да подготви документация за всеки от тях.


Поръчката е за 1.2 млн. лв., които са осигурени по оперативната програма Транспорт, а срокът за изпълнение е 392 дни. Заданието включва очертаване на избраното трасе на карта в мащаб 1:2000, подготовка на схема за пътните възли, определяне на местоположенията, вида, общия план и отворите на големите пътни съоръжения, подробни геоложки проучвания, както и редица други дейности, за да се стигне в крайна сметка до изготвянето на парцеларен план, показващ терените, които ще се отчуждат за строителството.


По-интересното обаче е друго. От техническата спецификация се разбира, че лансираната по времето на ГЕРБ идея за изграждането на Хемус като скоростен път няма да я бъде. Трасето ще се разработва с всички изисквания на магистрала - проектна скорост от 140 км/ч, по две ленти за движение във всяка посока широки 3.75 метра, плюс аварийни платна от 2.5 метра. Отделно ще има разделителна ивица от 3.5 м, 75 сантиметра банкет и дори зелена ивица от всяка страна на аутобана с ширина 1.25 метра. Специално внимание е обърнато и на зоните за почивка и обслужване. Такива трябва да има на всеки 15 до 20 км и достъпът до тях да е и от двете страни на автомагистралата.


След приключване на работата на проектанта ще стане ясно и колко точно ще струва същинското строителство на двата участъка. Необходимо е оценката на стойността задължително да включва проценти за непредвидени разходи, риск и печалба, както и разходи за издръжка на офиси. Много важен компонент на инвестиционната стойност е цената на отчужденията, която следва да бъде определена според актуалните данни за имоти от подобен тип и за намиращите се наблизо в землищата, където се очакват одържавяванията.


Задачата на изпълнителя обаче ще е доста облекчена, тъй като подготовката на проекта започна още през втората половина на миналия век и вече са правени редица проучвания и обсъждания. Повечето от тях не чертаят цялостни трасета, а разглеждат отделни по-къси отсечки. В предпроектно проучване още от 1992-1993-а са обобщени основните разработки и са извлечени четири основни варианта, като фаворит се оказва комбинация от тях. През 2011-а пък са изготвени прогноза за трафика и анализ за разходите и ползите, които показват, че избраната опция е най-добра в сравнение с останалите. Въпреки това Националната компания Стратегически инфраструктурни проекти възложи тази година цялостно предпроектно проучване на Хемус, което да обобщи, актуализира и допълни предлаганите през годините решения. За него бяха платени близо половин милион лева и то ще бъде предоставено на избрания изпълнител.


Тъй като досегашните оценки за въздействие върху околната среда вече не са актуални, ще се прави нова - за цялото трасе, срещу 660 хил. лева. А поради измененията на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда за територии, които попадат в границите на защитени зони по Натура 2000, е необходима и оценка за съвместимост на съответното инвестиционно предложение с техните разпоредби. Тези документи ще бъдат представени на заседание на Висшия експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите и при необходимост ще се допълнят и преработят.


Надеждите са строителството на 60-километровия участък да започне от 2015-а, отбеляза министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Терзиева. Очаква се строителството на целия аутобан да струва около 1.2 млрд. евро. Изграждането му ще окаже влияние върху икономиките на Северозападния, Северния централен и Североизточния район. Общият брой на населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура, е приблизително 2.9 млн. души.

Facebook logo
Бъдете с нас и във