Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХЕМУС ЕР С НАЙ-ДОБРА ОФЕРТА ЗА БЪЛГАРИЯ ЕР

Активите на България Ер са оценени на около 200 хил. лв., компанията не разполага със собствени самолети и сграден фонд. Авиопревозвачът бе създаден с 10 млн. лв. държавен капитал, заради което в условията на тръжната процедура бе включено изискването офертата на евентуалния купувач да не е по-ниска от тази сума. През последните две години компанията отчита отрицателен финансов резултат, има и технически проблеми с наетите на лизинг самолети, с които осъществява полетите си.

Частната българска компания Балкан Хемус Груп предложи 13 млн. лв. - най-висока цена за приватизацията на 99.99 на сто от капитала на държавния въздушен превозвач България Ер. Другият участник в надпреварата - италианската авиокомпания Еър Уан, оферира 10 365 895 лева. Това стана ясно при публичното отваряне на окончателните предложения в четвъртък (12 октомври). Тогава изтече крайният срок за това. Първоначално Агенцията за приватизация определи 5 октомври, но впоследствие по искане на единия от кандидатите го удължи. Според информационната система Дакси, Балкан Хемус Груп ЕАД е 100% собственост на Химимпорт, а Еър Уан - България ЕООД е дъщерно дружество на италианската компания Еър Уан.
Прегледът на внесените оферти показва, че по три от параметрите за оценка при крайната класация на кандидатите Балкан Хемус Груп (чрез което на практика в приватизационната сделка участва авиокомпанията Хемус Ер) е представило много по-добри параметри от италианците. Освен по-високата покупна цена българите предлагат инвестиции в размер на 82.1 млн. евро за развитие на националния превозвач за период от пет години след продажбата. От тях 62.85 млн. евро ще бъдат вложени през първите две години. Конкурентът, който участва в търга чрез дъщерната си Еър Уан - България ЕООД, предлага петгодишната инвестиция да е общо 11.6 млн. евро, от които 8.1 млн. евро - за първите две години.
Окончателното решение на АП ще бъде оповестено след обстойна оценка на цялостната бизнес програма, предложена от кандидатите. Победителят ще бъде определен на база на точкова система, обясни изпълнителният директор на АП Тодор Николов. По думите му офертите на кандидатите ще бъдат класирани първо по цената и по размера на инвестициите за първите две години, а останалият размер на средствата, които ще се влагат в модернизация на дружеството, ще бъде предмет на приватизационния договор. При планирани инвестиции за лизинг на самолети приватизиращият орган ще признава само тези, наети на оперативен лизинг, така че след изплащане на въздухоплавателното средство то да остане във флота на авиокомпанията, коментира Николов.
Третият показател, по който АП ще оцени кандидатите, е броят на работните места. Изискването е те да не са по-малко от 522. Предложението на Балкан Хемус Груп е през първата година след придобиване численият състав на България Ер да се увеличи до 621 души, през втората година да стане 956, а през третата - 978 души. Плановете са през четвъртата и петата година броят им да нарасне до 1062 души.
Конкурентите от Еър Уан - България предлагат личният състав през първата година да е 522 души, през втората - 528, след което плавно ще нараства на 550 за третата година, 588 - за четвъртата и 629 души - за последната пета година.
Последният критерий, по който ще бъдат класирани кандидатите, е броят на новите редовни линии, които те планират да открият, както и честоти на обслужване на редовните въздушни линии. Чартърните програми на кандидатите няма да се включват в оценката. Според шефа на АП експертите от агенцията тепърва ще изчисляват броя на новите дестинации и честоти, като ги приравнят в километри.
Ръководството на Хемус Ер, което присъстваше на публичното отваряне на офертите, се поздрави предварително с успеха. Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол обаче крайното решение ще е на Министерския съвет, който трябва да одобри внесеното от Агенцията за приватизация мотивирано предложение за избор на печелившия. Очаква се предложението на агенцията да бъде готово за една седмица, каза Тодор Николов и допълни, че специалистите от АП ще направят всичко възможно сделката за България Ер да приключи до края на годината. Ако обаче един от двамата кандидати обжалва решението на правителството, възможно е процедурата да се забави, поясни шефът на АП.
Ако офертата на Балкан Хемус Груп спечели конкурса, възможно е двете авиокомпании - Хемус Ер и България Ер, да се слеят, каза изпълнителният директор на Хемус Ер Димитър Павлов и допълни, че е възможно акциите на Хемус Ер да бъдат предложени за търговия на фондовата борса.
Заявление за участие в приватизацията на България Ер бяха купили още три компании - Австрийски авиолинии, Гръцко-американски консорциум и гръцката Ейгиън еърлайнс, която отскоро лети от Атина до София. Те обаче се отказаха конкурса и не внесоха предварителни оферти в края на август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във