Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХАЗНАТА Е НА ПЛЮС С 1.2 МЛРД. ЛВ. ДО МАЙ

До края на май тази година излишъкът в бюджета продължава да нараства и достига 1.229 млрд. лева. Към края на април хазната е била на плюс с 994.8 млн. лв., сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета през първите пет месеца на 2006 година.
Сметките на експертите показват, че към момента излишъкът е близо 2.7% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) за 2006-та. И вероятно ще продължи да набъбва до края на годината. Това означава, че кабинетът Станишев е на път да преизпълни ангажимента си към Международния валутен фонд за поддържане на 3-процентен излишък. От друга страна, е възможно правителствените финансисти да решат да похарчат част от преизпълнението на приходите за намаляване на някои данъци и/или осигуровки догодина.
Според данните на правителствените финансисти, в сравнение с миналата година, приходите в хазната са нараствали с 5.1 % по-бързи темпове през март, със 7.2% - през април, и 9.8% - през май. От друга страна, много по-бавно са се увеличавали разходите, затова и е натрупан по-голям излишък. Очакванията са, че за цялата 2006-а хазната ще е на плюс с поне 1.3 млрд.лева.
В края на май данъчните приходи са нараснали до 736.6 млн. лв., или 12.8%, при 455.6 млн. лв. и 9.9% през април. С 19.8% са се увеличили приходите от ДДС, от акцизи в хазната са влязли с 18.8% повече пари, от мита и митническите такси - с 19.1%, от корпоративния данък - с 24.2%, от данъка върху дивидентите - с 58.1 процента.
Интересно е, че при приходите от пенсионни и здравни вноски се отчита намаление от 0.8 %, въпреки намалението на социалноосигурителната тежест с 6 на сто от началото на тази година. Това означава, че засега прогнозите на хората на Орешарски за нарастване на приходите в резултат на облекченото облагане засега не се сбъдват.
Много ниски в сравнение с 2005 г. са приходите от приватизация. Раздържавяването досега е донесло на хазната 31.9 млн.лн., което е намаление в размер на 97.2 процента. През следващите месеци се очаква тази тенденция да се запази до приключването на сделката за продажбата на Топлофикация Варна.
По отношение на разходите през май най-много са набъбнали харчовете за заплати и възнаграждения на персонала - с 53.2 процента.
Според икономисти от неправителствената сфера, това означава, че правителството не е изпълнило обещанието си за оптимизиране на броя на бюджетните служители. А мащабната чистка на 10 на сто от чиновниците, предприета през април, е извършена за сметка на незаетите щатни бройки.
Съществува и друг парадокс. Последните данни на НСИ показват, че 446 хил души са заети в бюджетните организации и фондовете, управлявани от държавата. От друга страна, в бюджетната прогноза на правителството за 2007-2009 г. е посочено, че броят на чиновниците в държавата ще е 487 хил. души.
Следователно предстоят нови назначение, респективно увеличаване на разходите за заплати. Важно е също, че голяма част от новоназначените служители ще изпълняват функции по управление на средства от Европейския съюз, т.е. ще получават двойни заплати от 1 юли 2006 година.
Заради новите назначения се отчита и нарастване на разходите за социални и здравни вноски - с 37.5%, като през април то беше 38.9 процента.
Намаление има при разходите за текуща издръжка на ведомствата - с 16.5%, или 271.3 млн. лв. спрямо същия период на 2005 година. Разходите за субсидии също са по-ниски - 71.6 млн. лв. спрямо миналата година. Но през май тази година те са 163.4 млн. лв. - сума, превишаваща общия размер на субсидиите през предходните четири месеца на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във