Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Хартиената война около ТЕЦ-а на Доган "взе на мушка" и Николай Събев

Сигнал „относно нарушен държавен интерес във връзка с ползване на публична държавна собственост“ е бил внесен в понеделник (6 юни) в деловодствата на Министерския съвет (МС), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това научи „БАНКЕРЪ“ от свои източници, след което се сдоби и със самия документ. Става дума за незаконното – според вносителите - ползване на държавното Пристанище ТЕЦ „Езерово“ от страна на частната ТЕЦ „Варна“.

В сигнала надълго и нашироко са описани действията, които държавата - в лицето на министерствата на транспорта и на  регионалното развитие - е предприела през последните три години, за да се откаже от правата си върху Пристанище ТЕЦ „Езерово“ в полза на частната ТЕЦ „Варна“. Която, както прекрасно знаем, преди няколко години беше купена от фирмата „Сигда“ ООД, мажоритарен собственик на която е почетният председател на ДПС Ахмед Доган.

Цитираме най-важното от сигнала, защото читателите на "БАНКЕРЪ" познават предисторията, както и поредните екшъни около държавните 400 милиона за удълбочаване на каналите на порт Варна.


„Съгласно официалните регистри на ИА „Морска администрация“ (ИАМА), Пристанище ТЕЦ Езерово притежава следните удостоверения за срок от 35 г.:

Удостоверение за регистрация на пристанищен терминал № 11043 от 26.01.2021 г., издадено от Директора на Дирекция Морска администрация Варна, к.д.п. Валентин Енчев.

Удостоверение за регистрация на пристанищен оператор № 1115 от 01.07.2019 г. “Пристанище ТЕЦ Езерово'' ЕАД, издадено от Директора на Дирекция Морска администрация Варна, к.д.п. Валентин Енчев.

Удостоверения за експлоатационна годност № 12032 от 02.10.2019 г. и № 11042 от 21.01.2021 г., издадени от Министърът на транспорта Росен Желязков (ГЕРБ).“

За да бъде издадено всяко едно от тези Удостоверения на Пристанище ''ТЕЦ Езерово” е необходимо да бъде приложен набор от документи, сред които договор за концесия до 35 години или отдаване под наем до 10 години на ПИ 27125.503.28 (част от инфраструктурата на пристанището), с площ 6142 м2 включващ кейовата стена и подкрановия път, когато същите са публична държавна собственост. За този имот липсва концесионен договор или договор за отдаване под наем, който да е сключен с “ТЕЦ Варна” ЕАД. Вместо това между “ТЕЦ Варна” ЕАД и ДППИ има сключено Рамково споразумение за партньорство, подписано на 10.07.2018 г. На база на това споразумение, което не е публично достъпно, ДППИ  извършва в пристанището морско-технически услуги.

Нито в ЗДС и ЗМВВППРБ, нито в Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” е регламентирана подобна възможност като „Рамково споразумение за партньорство“.

На практика, предвид липсата на договор за концесия или наем няма правно основание, на което Пристанище ТЕЦ–Езерово да има достъп до кейовата стена и съответно право за експлоатация на публична държавна собственост. Посоченото Рамково споразумение не би могло да бъде годно правно основание за ползване на кейовата стена, тъй като в действащото законодателство е налице изрична правна уредба за основанията и реда за предоставяне на трети лица ползването на имоти - публична държавна собственост.

С това Рамково споразумение се цели заобикаляне на действащите законови разпоредби за предоставяне ползването на имоти - публична държавна собственост, както и на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), който ясно забранява на Държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" да извършва пристанищна дейност, както и да влиза в дружества с пристанищни оператори.

През януари 2019 г. министърът на транспорта и министърът на регионалното развитие и благоустройството издават съвместна заповед, с която разрешават изработването на генерален план на пристанището чрез обединяване на няколко нови имота около него.

Всички упоменати имоти са вече придобити от “TEЦ Варна” ЕАД, освен един - кейовата стена, която е публична държавна собственост. ДППИ, което е сключило „Споразумение за партньорство“ с “ТЕЦ Варна” ЕАД, в писмено становище заявява „изрично волеизявление, че държавното предприятие, в качеството на лице, упражняващо правото на публична държавна собственост върху един от поземлените имоти не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инвестиционната инициатива на ТЕЦ-Варна ЕАД за разширение и модернизация на пристанището“, което по своята същност означава отказ от права.

С горепосочените действия свързани с погазване на ЗДС държавата губи право да събира концесионни такси в продължение на 35 години, както и се лишава от възможността да се развива публичната държавна собственост чрез инвестиционната програма на Концесионера.


Получерният шрифт в сигнала е на авторите му, които засега предпочитат да не се афишират публично. За сметка на това, капитан Данаил Папазов - бивш министър на транспорта, бивш шеф на порт Варна и настоящ управител на фирма „Сигда“ ООД, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна“ и шеф на Пристанище ТЕЦ „Езерово“, с готовност се съгласи да обясни какво мислят хората от другата страна на сигнала:


„Всичко това е смешно. Навремето, когато са приватизирали ТЕЦ „Варна“, в приватизационните документи е записано, че се продава и Пристанище ТЕЦ „Езерово“ заедно с кейовата му стена. Седмици по-късно, докато се чака одобрение на сделката от КЗК, държавата решава да поправи тази грешка, като по някакъв мистериозен начин одържавява 511 м от кейовата стена заедно с прилежащите й 10 метра земя. Казвам „мистериозен“, тъй като купувач е чешката компания ЧЕЗ и не знам подробности. Когато ние купихме ТЕЦ-а от чехите, заварихме дело срещу държавата, което се точеше с години.

След обсъждане на ситуацията ние решихме да се откажем от това дело и съответно – от собствеността на кейовата стена и прилежащите 10 метра. В резултат отидохме в транспортното министерство и заявихме, че прекратяваме делото, само и само пристанището да започне да работи. Дори направихме жест на държавата, като й помогнахме да си изкара актовете за собственост, при положение, че делото можеше да се точи още години.

В крайна сметка пристанището беше лицензирано да работи с двама оператори – ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и ТЕЦ „Варна“. ДППИ извършва всички технически услуги,  като швартовки, отшвартовки и пр., а ние извършваме само претоварната дейност. В резултат ДППИ събира всички такси на пристанището, от което прибира годишно по над 1 млн. лева чист приход, без да влага и една стотинка, а ние събираме такси само за претоварната дейност и за складирането, което е изцяло на наша територия. А корабите, естествено, не идват заради ДППИ, а заради нас.

Нещо повече, през 2018 г. ние направихме пълен ремонт на държавната кейова стена, обновихме кабелите и всичко - за наша сметка. А положението наистина е смешно, защото едната релса на крановия път върви по земята, стопанисвана от държавата, а втората релса – по нашия частен имот.

И така си работи пристанището – без договори за концесия, наем и пр. И никога досега не сме имали никакви проблеми с ДППИ, нито ДППИ има проблеми с нас. Така че този сигнал е поредният опит за буря в чаша вода. Вече десетки пъти ни проверяваха, няма нито една институция в България, която да не ни е проверявала обстойно. Но явно някои хора, като си нямат друга работа, пишат сигнали“.


След всичко прочетено дотук обаче сериозно възниква въпросът „Защо...?“ Но не в стандартната посока, в която "традиционните медии" пращат читателите си да гонят Михаля. В нашия случай става дума за съвсем друго продължение и довършване на въпроса, което звучи така: "Защо, след като преди половин година "Продължаваме промяната" спечели парламентарните избори и състави коалиционно правителство с обещанието да прекрати всички корупционни практики, преди два месеца министърът на транспорта Николай Събев стопира пътя на този сигнал към Министерския съвет и прокуратурата?"

Белчо Цанев

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във