Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХАОС С АКЦИЗА ЗА БЕЗМИТНИ СТОКИ

Вместо да въведе ред, влезлият в началото на юли в сила нов акцизен закон предизвика хаос с администрирането на налога. Както е известно, по силата на норматива митниците поеха от НАП контрола върху събирането на акцизния данък. Както всяка административна промяна у нас и тази не мина без сътресения. Особено проблемен се оказа казусът с възстановяване на начисления от безмитните търговци налог за стоки, които са внесени от тях през юни (т.е по стария ред). Формално въпросът е решен в преходните и заключителните разпоредби на закона. Там е записано, че по подадени до 30 юни декларации акцизът се възстановява от данъчните органи. Но депутатите са забравили да уточнят реда за връщане на косвения данък за стоки, които са били заприходени от търговците през юни, но се продават през сегашния месец.
На практика тази законова празнина остави митниците и данъчните служби като в небрано лозе. Нещо повече, въпреки че първият срок безмитните оператори да подадат съответните справки по новия ред бе 14 юли, той не бе спазен. Причината за закъснението бе, че търговците просто не знаеха дали да се обърнат към митниците или към НАП.
Председателят на Асоциацията на безмитните дружества у нас коментира пред в. БАНКЕРЪ, че компаниите от бранша са информирали директора на Агенция Митници Асен Асенов за проблема още в началото на месеца. До този момент обаче те не са получили отговор как ще си възстановяват акциза. Митническата агенция не успя да даде становище по темата до редакционното приключване на броя.
Безмитните търговци понасят и допълнителни загуби, свързани с блокиралата работа на модула по транзита на компютърната система БИМИС, заяви Генов. По думите му това затруднява оформянето на продажбите на преминаващите транзитно през страната ни търговци, които се отбиват в обектите за алкохол и цигари на границата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във