Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ХАОС НА ПАЗАРА ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

На застрахователния пазар бавно, но сигурно се настаняват хаосът и истерията, предизвикани от поредната кампания за сключване на най-масовата застраховка Гражданска отговорност. По-особеното в сегашната надпревара са освободените цени, които застрахователните дружества сами формират. Но както обикновено, времето за подготовка пак не достига.
Част от застрахователите до последно не повярваха, че ще се случи
либерализацията на премиите
за задължителната автомобилна застраховка, подведени вероятно от лобистки обещания на политиците. Останалите трябваше доста да почакат, докато Комисията за финансов надзор, Министерският съвет и депутатите подготвят и приемат измененията в закондателството. Едва на 8 декември Народното събрание приключи гласуването на второ четене на последната порция от текста на Кодекса за застраховането, който влиза в сила от 1 януари 2006 г. и бе публикуван в брой 103 на Държавен вестник точно преди Коледа. Дълго време никой от тези, които трябва да го изпълняват - застрахователи, брокери и агенти, не знаеше нищо за приетите окончателно текстове. Из гилдията се размножаваха и изучаваха части от неизвестно кои поредни варианти на документа, с което объркването в бранша само се задълбочи.
Седмица след приемането на кодекса в парламента застрахователният надзор направи последно усилие - измени и допълни Наредба 18 за задължителното застраховане, с което практически освободи цените и въведе редица забрани. За да подсили още напрежението, държавният орган постанови подзаконовият акт да влезе в сила от деня на публикуването му в Държавен вестник - 16 декември, петък. От 19 декември до 17 часа на 21 декември застрахователите внасяха в КФН тарифните си ставки за одобрение. Надзорниците определиха разумния минимален праг от 114 - 117 лв. и си запазиха правото да постановяват съответни административни мерки, ако не са съгласни с предложените от дружествата цени. Точно това стана с Български имоти, чиито тарифни ставки от 72 лв. за масови автомобилни застраховки бяха върнати за преизчисляване. От компанията уверяват, че премиите не са рискови за финансовата стабилност на дружеството, което има зад гърба си солидни европейски презастрахователи (за разлика от други играчи на пазара), достатъчен акционерен капитал и ясен собственик в лицето на Винер Щетише (втория по мощ след Алианц застраховател в Австрия).
Прецедентът подсказва, че
надзорната методика на КФН съвсем не е свършена
и че може да упражнява ефективно контролните си функции само ако успее да превъзмогне лобизма и предостави на пазара ролята на меродавен регулатор. Каквато впрочем е и презумпцията за освобождаването на цените, съобразена с европейските директиви.
Доста анализатори прогнозират, че в перспектива европейските застрахователи и компаниите с мажоритарен чуждестранен капитал ще изтласкат от пазара по-слабите си местни конкуренти и виждат в либерализацията на цените началото на този процес. Междувременно със сигурност ще се налага и спасително дишане уста в уста чрез отложения засега от законодателя Обезпечителен фонд, от който ще могат да се покриват щети в случай на застрахователни фалити. Ако не бъде създаден, клиентите на фалиралите дружества сами ще трябва да плащат обезщетенията, които и сега са непосилни (1.2 млн. за единичен случай на вреда), а след 2010 г. ще гонят още по-високите европейски лимити или дори европейска безлимитност.
Иначе в кампанията за 2006-а засега преднина печелят застрахователите като Алианц, които побързаха да обявят, че вече работят по системата бонус малус и имат в компютрите си хиляди комбинации (в медийното пространство се завъртяха главоломни числа - от 20 хил. до 70 млн. индивидуални цени за Гражданска отговорност, които надзорниците могат да надзирават - стига само да пожелаят).
Естествено, в подобна обстановка най-объркан остава самият потребител, чиито интереси би трябвало да защитава регулаторът. По всичко личи, че редовният клиент засега пасува, като междувременно опитва да се ориентира в
разнопосочните рекламни послания
с които е бомбардиран. За целта той би могъл да влезе в сайта на КФН и да направи сравнителен анализ на финансовите резултати на компаниите за деветмесечието на 2005-а и да прецени коя е стабилна и коя може да фалира. Доколко тази опция е достъпна за редовия купувач на Гражданска отговорност преценете сами. А същевременно сроковете, в които човек трябва да си избере надежден застраховател и да сключи задължителната полица, са скандално кратки - до 31 декември, седем дни, от които три са празнични. А от 1 януари пътните полицаи с познатия ентусиазъм ще проверяват шофьорите и ще налагат до 1000 лв. глоба на онези, които нямат застраховка и придружаващия я стикер. Държавните органи предвиждат и други санкции за нередовните шофьори - спиране от движение на МПС, ако три поредни месеца са без Гражданска отговорност. Според очакваните в близко бъдеще изменения в Закона за движение по пътищата всички регистрирани автомобили, които не са легално спрени от движение, трябва да имат сключени застраховки и платени данъци, в противен случай собствениците им ще бъдат санкционирани.
При тези обстоятелства немалко експерти смятат, че
хаосът може да продължи още година, дори две
докато не бъде отсято житото от плявата и не се види кой кой е в бранша.
По-голямата част от застрахователите вече са се вместили в ценовия диапазон на КФН и продават. Някои изчисляват индивидуални цени, за други премиите се определят не по кубатура, а по мощност на автомобила, трети искат попълнени от клиента декларации за пътнотранспортни произшествия и върху тях начисляват утежнения върху тарифите... Това разнообразие показва само, че критериите на пазара не са уеднаквени, каквато е практиката в Европа. А това несъмнено е и предпоставка за подвеждане на клиентите. Недомислените и неуточнени правила оставят пространство за слухове и инсинуации, които шокират и застрахователите, и автомобилистите. Някои компании дори се готвят да замразят доскоро печелившото си задължителното автомобилно застраховане. Макар че изрично е забранена с новата Наредба 18, продължава и практиката с бонусите, въпреки че тя очевидно противоречи на пазарната логика. Защото ако искат да поощряват клиентите си, застрахователите биха могли да намалят премиите си, вместо да предлагат бензин или безплатни технически прегледи, за които клиентите пак плащат, но през други застраховки или чрез повишените базисни тарифи. Утешителното е поне, че масовото раздаване на печени пилета, брашно, олио и други благини, изглежда, е отминало. Но и сега Комисията за защита на конкуренцията или КФН трябва просто да се вслушат в рекламните послания на някои от компаниите, за да открият несъответствия с наредбите. Но това да им е кусурът, както би казал обръгналият на какво ли не български потребител, който все повече се убеждава, че евтиното винаги излиза скъпо.

Кой какво предлага
От Комисията за финансов надзор отказват да предоставят тарифите на застрахователите с обяснението, че са фирмена търговска тайна. Част от компаниите също не са склонни да обявяват публично цените си, заради презумпцията, че все още нямат зелен светофарот КФН , макар да е публична тайна, че отдавна продават застраховките си чрез агенти и брокери, от които всеки може да се информира за цените на Гражданска отговорност. Така например Застрахователно и презастрахователно дружествоВитоша предлага премия от 100 лв. за МПС от 1600 куб. см, до 2000 куб. см - 128 лв., до 2 500 куб. см - 138 лв., и над 2500 куб. см - 400 лв. От дружеството изискват декларации за ПТП, макар да твърдят, че това не оказва влияние върху формирането на премията. ЗАД Енергия пък търгува застраховката за коли с 1.8 куб. см на цена 128.80 лв., до 2 500 куб.см. - 175 лв., и над тази кубатура - за 376.60 лева. За водачи с пътнотранспортни произшествия цената се натоварва съответно с 5 до 10% върху основната тарифна стойност. ЗАД Армеец предлага премия от 110 лв. за коли до 1800 куб см с еднократно плащане. До 2 500 куб. см водачът съответно плаща 136 лв., а над тази кубатура - 158 лева. Парите могат да се издължават на две, три и четири вноски. Бул инс предлага от 1 януари 2005 г. цена от 144 лв. за автомобили до 1800 куб. см, а за по-висок клас возила, както и за товарни, премията се изчислява индивидуално, като се взема предвид и мощността на МПС-то. В Интерамерикан цените съответно са: до 2.5 кубика за 130 лв., а над този клас до 6000 -7000 куб. см - 290 лева. От Общинска застрахователна компаниясъобщават само цената за МПС до 2500 куб. см - 135 лв., като сумата може да се издължи на четири вноски. От Орел-Г обявяват тарифа от 105 лв. за автомобили до 2500 куб. см, като над този клас клиентът трябва да заплати 146 лв. и вноските могат да се плащат за всеки месец от годината. От ХДИ Застраховане (бивша компания Хановер Кооп) предлагат премии за типовете автомобили: до 1300 куб. см - 80 лв., от 1800 куб. см до 2500 куб. см - 100 лв., над 2500 куб. см - 272 лв, като сумите се издължават на две, три или четири вноски. Евро инс е със значително по-диференцирани тарифи, в зависимост от класа автомобил и дали водачът има ПТП, както и дали застраховката се плаща еднократно, или разсрочено, като например цената за автомобили до 1800 куб. см е 83 лв., при условие че бъде платена еднократно, 95 лв. е също с една вноска, но ако водачът има ПТП, 84 лв. - ако клиентът пожелае разсрочено плащане, но няма ПТП, и 96 лв. - с разсрочено плащане и с ПТП. Над 1800 куб. см цените съответно варират от 94.96 до 112 лева. В ДЗИ, които според рекламната си кампания предлагат допълнително безплатен технически преглед в пунктовете на Съюза на българските автомобилисти (СБА) и безплатна пътна помощ до 25 км от мястото на произшествието до сервиза, премиите за коли до 1500 куб. см. - 83 лв., до 2000 куб. см - 95 лв., до 2500 куб. см - 119 лв., и над 2.5 кубика - 139 лв. , като компанията не повишава цената заради пътнотранспортно произшествие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във