Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

GSM-МРЕЖИТЕ НИ ПЪРЖАТ КАТО МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА

Всеки, който живее в София или е минавал през града, е виждал гъстия смог от изгорели газове над покривите. В столицата, а и в другите големи градове на страната има и друг вид смог, който никой не вижда, но е също така опасен pа всеки. Става въпрос за голямата концентрация на електромагнитни полета в населените места, за която повечето хора изобщо не подозират. Не знаят и какви са опасностите от това облъчване. Радио- и телевизионните кули, мрежите на мобилните оператори, безжичният ИНТЕРНЕТ и сателитните комуникации са само малка част от източниците на лъчения, които денонощно увреждат човешкото здраве. Именно за да гарантира благоприятните условия на живот у нас, Министерството на здравеопазването е издало през 1991 г. Наредба №9, която регламентира пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определя хигиеннозащитните зони около излъчващите обекти. Технологиите се развиват бурно, но досега този норматив е претърпял само няколко промени.
Един от най-вредните източници на такова излъчване в населените места - не само у нас, но и навсякъде по света, са клетъчните телефонни централи - т. нар. базови станции на мобилните оператори. В българските градове, за разлика от тези в западните държави, много често такива антени са монтирани по високите етажи и по покривите на сградите и което е най-лошото - в непосредствена близост до болници, училища и детски градини, а в някои от случаите са буквално на 25-30 метра от прозорците на жилищни сгради. И без да е специалист, човек би се досетил, че в тези случаи не са спазени разпоредените със закона хигиенни норми, според които операторите са длъжни да осигурят необходимата предпазна зона между антените си и обитаемите сгради. По тази причина в. БАНКЕРЪ реши да провери как всъщност се разрешава строителството на базовите станции и как се осъществява последващият контрол.
Позволение за изграждане на такава клетъчна станция дава единствено националният здравен инспектор Тенчо Тенев или ресорният заместник-министър на здравеопазването Атанас Додов, който беше отстранен от поста си при последния ремонт на кабинета. От здравното министерство обясниха, че все още не се знае кой ще поеме функциите му. Преди това обаче собственикът трябва да получи от акредитирана фирма оценка на рисковете от антената - отстояние, височина, честота, излъчване и мощност. Ако изчисленията покажат, че излъчвателят е безопасен - плътността на електромагнитното поле е до 10 микровата на квадратен сантиметър, операторът представя в здравното министерство пълната техническа документация, след което се издава разрешението за поставяне на съоръжението. У нас фирмите, които могат да извършат подобни измервания на електромагнитното поле, са твърде малко, тъй като е необходима специална апаратура. Реално почти всички базови станции на българските GSM-оператори са получили оценка за вредното си въздействие от държавната лаборатория Физични фактори към Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ), която се ръководи от доц. Мишел Израел. В нея се съхраняват всички данни за подобни обекти и за извършените измервания на територията на цялата страна. Освен в медицинско отношение базовите станции се проверяват и за пожарна безопасност, задължително е да имат и гръмоотводи. След като се изгради дадена антена и се пусне в експлоатация, Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) следи дали се спазват нормите на излъчване.
Всичко това би трябвало да гарантира здравето на хората, но въпросът е дали наистина е така. Пред репортер на БАНКЕРЪ Мишел Израел заяви, че нарушения наистина има, и то при 10-15 на сто от мобилните клетки. Преди три-четири години мобилните оператори масово не спазваха изискванията за облъчването при строежа на клетките си, но сега нещата стоят значително по-добре, тъй като постоянно правим проверки. Има случаи обаче, когато отиваме на проверка по дадена жалба и се оказва, че въпросната базова станция не е регистрирана никъде или, казано по друг начин, е незаконна, обясни още той. В такива случаи на собствениците й се налагат санкции и се правят измервания дали антената излъчва според нормите. Обикновено обаче до демонтирането на клетката не се стига, а само се променя височината и ъгъла й.
Много често се нарушава и чл.10 от въпросната Наредба №9, в който е записано, че след като дадена базова станция влезе в експлоатация, собственикът й заедно с компетентните органи (в случая РИОКОЗ) правят нови замервания на електромагнитното лъчение и предоставят резултатите на съответния общински съвет. Местният парламент пък е длъжен да информира гражданите, които живеят в района около станцията за нивата на облъчването. Това изискване се изпълнява най-често по доста странен начин - данните са записани на лист, залепен на табло в общината или в най-добрия случай - във входовете на жилищните сгради. Едва ли някой може да разбере какво реално означават тези цифри без допълнителни разяснения.
Именно поради слабата информираност, а и поради страховете от вредното влияние много хора отказват върху блока им да бъдат монтирани базови станции, въпреки че срещу това биха получавали месечен наем от 100 до 300 евро (поне така гласи неофициалната информация). Оказва се обаче, че това си е чиста минавка за тях. Причината е, че всъщност най-засегнати са не хората, на чиито покриви е поставена антената, а тези в сградите около нея. Това е така, защото мощността на излъчването е най-силна на разстояние до 70 м срещу антената, и то под определен ъгъл (65 градуса хоризонтално и около 7 градуса вертикално). Иначе най-простото сравнение, което показва какво означава човек да се намира в зоната на пряко облъчване е да си представим, че той е в голяма микровълнова печка, работеща на много ниска мощност, но постоянно. Когато пък е в непосредствена близост до високо поле, може да получи трайни увреждания. Техник на служба в един от мобилните ни оператори, специализирал се в монтаж на клетъчни антени, сподели пред репортер на в. БАНКЕРЪ, че след инсталиране и тестване на мачта в близост до такова съоръжение на конкурентна мрежа е получил такова облъчване, че три дни не е могъл да стане от леглото. В практиката на армията ни също са известни случаи на фатално пострадали техници, обслужващи радарни съоръжения - при тях полето е подобно на това при мобилните антени, но е по-мощно (когато се сравнява само с една мачта).
Точно защото много от жилищните блокове и къщите у нас са именно на такова или на по-малко разстояние (до 70 м) един от друг, коректното измерване на електромагнитното поле наистина е от изключителна важност. Проблемът е, че в момента, когато хората от РИОКОЗ правят замерването, е възможно дадената клетка изобщо да не е натоварена и стойностите на излъчването й да са много под допустимите норми. Но тъй като интензитетът на базовите станции зависи от броя на разговорите, които минават през тях в даден момент (колкото са повече, толкова по-мощно е полето), реалното вредно лъчение може да е доста по-голямо от критично допустимия максимум. Всеки може да провери дали това наистина е така, но срещу... 50 лева. От НЦООЗ изпращат специалист с апаратура, който прави индивидуални измервания по поръчка. Засега обаче услугата не е особено популярна, а и специалистите, които могат да я предоставят, са едва петима.
Според Мишел Израел обаче разликата между номиналната (тази при нормално натоварване) и максималната мощност на дадена антена била много малка и не оказвала такова влияние върху измерванията. Въпреки това в средата на април районната прокуратура във Велинград започна досъдебно производство, за да установи достоверността на записаните в протоколите данни. Община Пловдив пък даде срок на мобилните оператори до 20 май тази година да предоставят пълна информация за разположените в града антени.
Проблемът изглежда има решение, но на пръв поглед то е доста парадоксално - специалистите твърдят, че за да се намали силата на излъчване, трябва да се изградят повече базови станции, тъй като разговорите ще се разпределят между тях и те ще работят с по-малко натоварване. Големият проблем у нас е, че за да покрият определена територия, всеки от трите ни мобилни оператори изгражда собствена национална мрежа от няколко хиляди базови станции, като в големите градове те са от порядъка на стотици (в София например те са две хиляди). Така че плътността на електромагнитното поле е поне тройно по-голяма, особено когато антените на трите оператора са разположени върху покрива на една и съща сграда (или сгради, които са в непосредствена близост една с друга). И дори всяка от тях сама по себе си да отговаря на хигиенно-санитарните норми, насложеното облъчване рязко надхвърля допустимото. От лаборатория Физични фактори в НЦООЗ обясниха, че в момента настояват мобилните оператори да сключат договори помежду си, за да се регулира гъстотата на базовите станции и така да се ограничи интензитетът на електромагнитното поле. Подобна практика има в Западна Европа и САЩ, където даден мобилен оператор в някой райони ползва под наем мрежата на свой конкурент.
Добрата новина е, че новите GSM-стандарти от трето поколение (UMTS системата) значително намаляват нивото на облъчване. Причината е, че при тях не се използват въпросните базови станции, а има един мощен излъчвател извън населеното място и ретранслатори с много малка мощност, които прехвърлят сигнала от едно място на друго. Но докато такава мрежа не бъде изградена напълно и старите излъчватели не бъдат спрени, здравето на хората ще зависи именно от спазването на нормативните разпоредби.

каре
надзгл. ВРЕДИТЕ
Засега са установени две основни вреди, които клетъчните телефони нанасят върху главата, очите, кръвоносната система и мозъка на човека. Едната е топлинното въздействие от антената на мобилния телефон върху тъканите на главата. По-дългите разговори буквално пържат мозъка, тъй като той се нагрява от антената на телефона. Повишаването на температурата зависи от продължителността на разговорите. Когато те са над две минути, първо започва да се загрява ухото, после меките тъкани след него, докато се стигне до мозъка. Ако човек говори по клетъчния си телефон например по 15-20 минути, което напоследък е масова практика заради промоциите с безплатни минути, определена част от главата му често ще бъде с по-висока от нормалната температура.
Мерната единица за облъчването от клетъчните телефони се нарича специфичен коефициент на поглъщане и в упътването за ползване на апарата е обозначена като SAR (Specific Absorption Rate). Този коефициент се измерва във ват на килограм - W/kg. Пределно допустимата норма, определена от ЕС, е 2.0 вата на килограм, а в САЩ изискванията са още по-строги - там пределно допустимото облъчване е 1.6 W/kg. Информацията за нивото на този коефициент може да се намери в упътването на всеки телефон, както и на страницата в ИНТЕРНЕТ на производителя на телефонния апарат, но рядко се обозначава на етикета в магазините. По-неприятното е, че проблемът някак убягва на потребителите, огромната част от които изобщо не са наясно с вредите от облъчването.
Другото вредно влияние, което GSM-ът има върху човешкото здраве, се дължи на излъчванията от самата антена на апарата, чрез които се осъществява комуникацията между телефона и клетката на GSM-оператора. Тези излъчвания са и с висока честота, и с висок интензитет, тъй като антената се намира най-много 2 см от главата на говорещия. Специалистите препоръчват, докато трае набирането на търсения номер, телефонът да се държи далече от главата - тогава облъчването е най-голямо. До момента на свързването с клетката на другия телефон, облъчването е до 100 пъти по-силно, отколкото по време на самия разговор. Най-честото говоренето по мобилни телефони води до промяна в кръвното налягане и до увреждане на очите, на меките тъкани около тях и на мозъка.
Вредните въздействия от клетъчните телефони обаче не се проявяват само по време на разговор. Когато GSM-ът стои в джоба на човек, облъчването засяга директно репродуктивните му органи или сърцето. Най-лошото е, че това вредно влияние е постоянно, тъй като апаратът е в постоянна връзка с мрежата на мобилния оператор.
Какво казват учените
Основната причина все още да няма ясна и единна позиция относно вредата от GSM-те е, че те се използват масово едва от десет години. И въпреки че Световната здравна организация все още отрича връзката между електромагнитните полета (ЕМП) и здравето на хората, през последните години броят на учените, чиито изследвания доказват това, нараства. В Германия и Франция правителствата пък призоваха да се ограничи ползването на GSM-и от деца, а в Япония и Великобритания дори вече има закон, който забранява това.
Според проучване на Нобеловия лауреат и експерт по раковите образувания д-р Вини Курана, мобилните телефони могат да убият много повече хора, отколкото цигарите например. Ученият твърди, че хората трябва да ограничат използването на GSM-те си, докато националните правителства и компаниите от бранша не предприемат незабавни мерки за намаляване на облъчването. От наблюдението си той е установил, че при хора, които често говорят по мобилен телефон, заболяваемостта от рак е два пъти по-висока, в сравнение с такива, които не ползват безжичната комуникация.
Още през 1990 г. д-р Нийл Чери е направил анализ на вредите от електромагнитното лъчение и публикува доклад, според който ниските електромагнитни честоти са най-вероятният причинител на рак, а високите честоти (GSM-мрежи) са само възможен канцероген. През юли 2001 г. здравният отдел на Калифорния представя публично доклад, в който като рискове за здравето от такова облъчване са посочени: левкемия при деца (където ефектът е много по-силен, тъй като при тях черепът и нервната система са все още недоразвити) и при възрастни, рак на мозъка, склероза и опасност от спонтанен аборт. Други проучвания пък показват, че ЕМП повишават вероятността от импотентност при мъжете. Според лекари от университетска болница в Оребо, Швеция, откриват, че рискът от тумор на мозъка се увеличава с 30% при хора, които говорят по един час по мобилния телефон. Освен това те са установили връзка между разположението на тумора (от ляво или от дясно) в зависимост от това, от коя страна на главата се държи GSM-ът. В израелския град Натания пък през 2004 г. е проведено изследване относно връзката между заболяването от рак и облъчването на антените на мобилни оператори. Резултатите от него показват, че случаите на тумори са 4.15 пъти повече при хората, живеещи в близост до базова станция, в сравнение със средното ниво за целия град.
Изследвания, проведени през последните пет години във Франция, Испания, Египет, Полша и Австрия пък са установили по-леки здравословни проблеми като главоболие, гадене, безсъние, загуба на памет, високо кръвно налягане и др. при хора живеещи до 100 метра от базови станции на мобилни оператори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във