Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Гроздопроизводителите кандидатстват за застраховане на винени лозя

До 15 юни гроздопроизводителите у нас могат да подават заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019-2023 г.
По мярката, която се прилага за трета година, ще се защитават лозя с винени сортове грозде, уточняват от Държавен фонд „Земеделие“.

Ще се финансират застрахователни рискове за природни бедствия и неблагоприятни климатични условия, които са унищожили над 30% от средния добив в стопанството. Загубите се изчисляват на база на предходния тригодишен период или средното количество за три години с оглед на предходния петгодишен период, като от него се изключва най-високата и най-ниската стойност. Към застрахователните рискове, които се подпомагат, са включени още неблагоприятни климатични условия (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.
За подпомагане могат да кандидатстват гроздопроизводители - физически или юридически лица, както и групи и организации на физически или юридически лица. Преди подаването на документи в Държавен фонд „Земеделие“ лозарите трябва вече да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания.
Финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 80% от стойността на застрахователните премии. Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието. За финансова 2022 г. максималният размер на застрахователното обезщетение е в размер на 3640 лева.
Заявленията за кандидатстване се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час, съобщиха от фонда.

Площите с лозови насаждения в страната са 60 159 ха, според агростатистиката на министерството на финансите. Стопанствата, които отглеждат винени сортове лозя, са 44 289. Най-много от тях - 27%, се намират в Южен централен район. След него е Югоизточният район с 25% от всички стопанства в страната. В областите Сливен, Стара Загора, Ямбол и Бургас се намират 34% от площите за производство на винено грозде у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във