Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Грийнпийс“ – България изпитва мераклиите за депутати

Българското представителство на международната  неправителствена екологична организация „Грийнпийс“ ( в превод Зелен мир) , чиито офиси работят в над 40 страни и чиято основна цел е да гарантира способността на Земята да осигурява живота в цялото му разнообразие, реши да препита бъдещите парламентаристи за намеренията на представляваните от тях политически сили , за това какви действия смятат да предприемат за запазването на водните ресурси у нас.

Организацията излезе с обстойна позиция по този въпрос. Природозащитниците смятат, че

предстоящите парламентарни избори в България ще се състоят на фона на предизвикателен период за обществото ни, белязан от здравна, социална, икономическа и климатична криза. А темата за водата, според тях обединява много от проблемите, по които те работят.

В тази връзка те казват: „ Затова се спираме на нея като основна и настояваме за позиция от страна на партиите. Изпратихме въпросите си за водата до шест политически партии, за които социологическите проучвания предвиждат участие в 45-то Народно събрание“.

Привържениците на природата са категорични,

че тези, които искат да управляват, следва да имат визия и план за използването на водните ресурси на България. Те очакват от тях публично да заявят своята позиция и да се ангажират с опазването и съхранението на този безценен ресурс. Под обобщението „Ще отива ли водата за енергетика от миналия век или ще се използва за хората?“, те задават три въпроса за водата

В позицията им се казва: „ По време на предишни парламентарни избори сме разглеждали и анализирали програмите на политическите партии, за да разберем повече за плановете им, свързани с опазване на околната среда. За наше разочарование, повечето от тях не са имали обстойни позиции, визия за запазване на природата и същевременно подобряване на качеството на живот на хората.

На база на горния опит, този път решихме да зададем няколко много конкретни въпроса по темата за водата:

Водата е един от най-важните изчерпаеми природни ресурси, от който зависи животът на Земята. Процесите на изменение на климата, които наблюдаваме с пълна сила в настоящата климатична криза, се проявяват главно чрез промени в цикъла на водата. Европа не е сух континент, но достъпът до вода за почти половината европейци не е гарантиран. Този феномен не подминава и България. Още преди 10 години е изчислено, че използваме значителен дял от дългосрочните си ресурси на вода всяка година2. Каква е визията ви за намиране на решения на проблема с недостига на вода в контекста на климатичната криза?

Освен, че са най-големият източник на емисии на парникови газове, които имат директен принос за климатичната криза, изкопаемите горива използват и големи количества вода, за да се произвежда енергия от тях. Над 70% от общото количество вода, използвано в България през 2019 г., е било предназначено само за охлаждане в енергетиката3. Това са най-вече процеси по охлаждане в централи за производство на енергия, базирани на изкопаеми горива – като въглища, които имат най-висок дял на електропроизводство, газ. Принос към тази висока консумация на вода има и ядрената енергетика. Каква е визията ви за използването на вода в енергийната система за следващите пет, десет години? Необходима ли е трансформация на производството ни на енергия и каква да е тя?

Освен че използват вода, изкопаемите горива я и замърсяват. Производството на енергия от въглищата, например, генерира големи количества отпадъци под формата на пепел, при чието съхранение редовно се изпуска нерегламентирано замърсяване в близките водни басейни. Какво е мнението ви относно контрола върху замърсяването на водите от въглищни централи като ТЕЦ „Бобов дол“4 и какви политики планирате в посока подобряване на качеството на водите в близост до такива съоръжения?

Отговорите на горните въпроси, свързани с управлението на водните ресурси, са изключително важни. Затова смятаме, че политическите партии следва да имат ясна и конкретна позиция по темата. Имаме нужда от лидери, които да не си затварят очите пред системните замърсители на околната среда. Имаме нужда от хора, които поставят благополучието на обществото и природата пред частните интереси“.

От „Грийнпийс“ – България

дават отговор и на въпроса „Защо водата?“

В позицията им се казва: Водата е живот и животът ни на Земята би бил невъзможен без нея. Хората естествено устройват живота си в близост до вода и са принудени да променят ежедневието си, ако тя изчезне или обратното – причини наводнение, което да направи селището им необитаемо. Както с много от благата, дадени ни от природата, така и водата приемаме за нещо естествено, докато ситуацията не се развие в друга посока. Случващото с водата е белег за постепенно задълбочаващите се последствия от промените в климата. Те не подминават и нашата страна и от „Грийнпийс“ – България с тревога следим проявленията им. Те са свързани и често се преплитат и с други проблеми на обществото ни – вечното желание за растеж без съобразяване с естествените ограничения на ресурсите в природата, социалното и икономическо неравенство, несправедливостта във всичките ѝ форми, включително екологична.

Вече сме преки свидетели на това, което могат да ни причинят промените в климата – от суши, които могат да наложат воден режим и да провалят реколтата, до наводнения, които опустошават домовете ни. Подобни събития изкарват на показ и хроничните проблеми на обществото – под формата на плаващи сметища, например.

Организацията ни е отдадена на каузата за опазване на околната среда и мира и ние смятаме, че за да имаме бъдеще, е необходимо да участваме активно в демократичните процеси и да задаваме въпроси, които се отнасят до системни проблеми. Затова ние избираме водата като събирателна точка за казусите, по които работим.

Енергетиката, когато разчита на изкопаеми горива като въглища и газ, както и на ядрено гориво, е секторът с най-интензивно използване на вода. Най-голям дял от водата, която се изразходва в България, обезпечава само нуждите от охлаждане в енергетиката. Количеството възлиза на над 70% от общото потребление на вода през 2019 г.5 Огромни количества вода са нужни за производство на гориво и енергия. След това потокът на използваната вода се подава обратно в екосистемата (т. нар. заустване), като причинява термично замърсяване (увеличаване на температурата на водния обект, в който се връща водата). По време на изгарянето на горивото и генерирането на продукти от горенето се образува влага, която се отделя в атмосферата – тези процеси водят до загуба на вода („консумация“). Чрез тези две условни действия изкопаемите горива вземат повече вода от системата, отколкото връщат. Това води до загуба на вода в околната среда.

Там, където водата е оскъдна, неизбежно се създава конкуренция между енергийния сектор, земеделието, нуждите от питейна вода и поддържане на природните водни екосистеми. В конкуренцията за достъп до вода между компаниите за изкопаеми горива останалите обществени нужди често губят битката.

В България, в критично застрашени от безводие райони

са съсредоточени 90% от капацитета на въглищни ТЕЦ. Седем електроцентрали с общ капацитет около 4 GW, работещи на средно натоварване от около 42%, използват 30.4 милиона куб. метра вода на година.. Това количество се равнява на основните нужди от вода на 832 хиляди души за една година, ако на човек се полагат по 100 л. на ден. При прогнози за все по-непредсказуеми промени в наличието на водните ресурси се създава опасност от несигурност за производство на енергия, което толкова силно зависи от големи количества вода.

Бихме ли могли да си представим различна енергийна система? В сравнение с изкопаемите горива, фотоволтаичните системи и енергията, генерирана от вятър, имат незначителен воден отпечатък. За производството на 1 МВч енергия от вятър са нужни около 0.001 кубични метра вода, а за същото количество енергия, произведено от слънцето, са нужни между 0.02 и 0.04 кубични метра“.

Природозащитниците са категорични, че демокрацията работи за нас, когато ние работим за нея.  И настояват бъдещите управленци на страната да изчистят визията си за съхраняването на  природата и обществото си. А всички ние който гласуваме за тях, да изискваме те да поемат отговорност към обещанията си за опазване на природата, призовават от организацията.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във