Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Грешните модели на непрогнозируемите кризи

Толкова непредвидима ли стана глобалната икономика?

S 250 4dcfefb5 43a2 4822 9765 ccc5ae727f80
S 250 cffbeb63 c627 4ff5 a657 af3014851fc8

Остана ли прогноза за икономическото развитие на света или на отделни държави през 2020 г., която да дава някаква реалистична картина за това какво ни очаква? Оказва се, че моделите, които са в основата на икономическите прогнози, са грешни. И затова математически модел, който успя да прогнозира голямата финансова криза през 2008 г., също няма.

 

Според Насим Талеб, създателят на теорията за Черния лебед, финансовата криза от 2008 г. е такова рядко събитие, което според конвенционалната теория би трябвало да се случи веднъж на 1.3 трилиона години. Това е

283 пъти повече, отколкото е възрастта на Земята,

която се изчислява на 4.6 млрд. години. Как тогава е възможно това рядко събитие да ни споходи два пъти в рамките на едно десетилетие и половина?

В тази връзка - има ли поне един математически модел, успял да прогнозира днешната глобална икономическа криза, която избухне с пълна сила през следващите месеци? И която - според някои очаквания - ще бъде дори по-остра от кризата през 2008-2009 година?

Въпросите са риторични. И проблемът е, че в своето желание да предвиждат света, икономистите и големите банки, борсовите играчи и изследователските центрове залагат все повече и повече на математическото моделиране, откъсвайки се почти изцяло от реалността.

Попадайки в ръцете на самоуверени аналитици, инструментите на иконометричното моделиране изведнъж придобиват божествена сила, а прогнозите започват да се възприемат не като опит за пресъздаване на реалността, а като създаващи реалност. Иронично, но факт: колкото по-съвършен става математическият инструментариум, толкова иконометричното моделиране става все по-откъснато от реално протичащите навън процеси.

Моделът се възприема като самата реалност. Ако случайно има проблем с неговото  конструиране или той просто пресъздава неудобна за изчисление картина, спокойно - един (Prescott) филтър винаги ще изглади трендовете и ще превърне данните в удобна за моделиране "маса". Ако кривата на Филипс, която дава

връзката между инфлацията и безработицата

вече не работи, пак няма място за притеснения - ще променим начина на изчисляване на инфлацията, като я смятаме върху много ограничена част от инфлационните индекси и т.н.

Нека само припомним, че най-големият инвестиционен фонд, съществувал някога със 126 млрд. долара активи  - Long Term Capital Management, който фалира през 1998 г. покрай руската криза, е основан от двама носители на нобелова награда по икономика - Myron Scholes и Robert Merton. Те създават най-известния икономически модел за търгуване на акции (и най-вече опции), известен като "Моделът Black–Scholes–Merton", който и днес се използва в търговията с деривати и който е критикуван безпощадно от Насим Талеб.

Огромният проблем на иконометричното моделиране е, че то е в основата на взимането на решения. Всяко едно от глобалните решения през последните десетилетия, например различните договори за свободна търговия по света - NAFTA, CETА, пропадналия TIPP и Зелената сделка на ЕС - се взимат на базата на несъвършенни модели. "Господстващо положение" има Динамичният стохастичен модел на общо равновесие (DSGE), който има  толкова общо с реалността, колкото прогнозите от 2019 г. с настоящата криза. Трябва да се има предвид, че терминът “стохастичен” означава допускане на влиянието на случайни шокове върху икономическото развитие. Ако такива шокове наистина са взети предвид, защо тогава моделите не работят?

Решенията, базирани на тези

изкуствено пресъздаващи реалността модели,

всъщност са в основата на глобалните икономически кризи. Първо, защото отнемат възможността на взимащите решения политици и експерти да възприемат по реалистичен начин света - поради опасение, че всяка различна гледна точка ще ги направи глупаци в очите на другите. И второ - в момент на криза реакциите им са неадекватни, тъй като основата, върху която е изграден професионалния им опит, просто не съществува.

Моделите не работят! Това дава възможност неочакваните и немоделирани процеси да се развият до степен, след която стават неуправляеми и да взривят фундаментите, върху които е изградена съвременната икономика. Тези процеси протичат и в частните компании, защото липсата на работещ модел представлява пропадане в пропаст. Няма някаква прагматична опора, която да даде ориентир, да подскаже посоката за реагиране. Има само неизвестност. А в ситуация на неизвестност, както е добре известно, надделяват стадните инстинкти и всеки прави това, което прави другия. И кризата просто връхлита! 

Може ли подходът да бъде сменен? Може ли решенията да не се взимат на базата на неработещи модели, които се сриват на всеки 10 години и водят до глобални кризи, които ще стават все по-глобални и все по-непредвидими?

Много е трудно смяната на инструментариума, защото това означава генерално преразглеждане на теоретичните постановки. Има търсения в тази посока, но дали новите теории ще се превърнат в мейнстрийм, ще видим. Но това, което може да бъде променено веднага, са начините за вземане на решенията. По-точно -

реабилитиране на рационалността като инструмент

за взимането на решения. А единственият начин за възприемане на реалността е "заровен" в критичното мислене. Тоест - в обучението, "стъпило" здраво върху широкото разбиране на глобалните процеси и причините за тяхното възникване и развитие. Причини, които са по-скоро политически, социални, етични, поведенчески и емоционални, а не чисто икономически. И които - в много голяма степен - са... нерационални.

Иконометричното моделиране може да бъде използвано като помощно средство в процеса на взимане на решения, но не и като основа. И всички модели, които чертаят безоблачно бъдеще само при прилагане на конкретни решения, трябва да бъдат изоставени. Просто защото бъдещето не може да бъде прогнозирано. Но едно грешно решение днес, стъпило на нереалистичен модел, със сигурност ще има непоправими последици утре.

Юлиан Войнов

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във