Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПОСКЪПВА С 30%?

Застрахователните дружества са на червено с 2.459 млн. лв. от продажбата на застраховка Гражданска отговорност през първото полугодие. Такъв е резултатът, след като се приспаднат всички разходи. За същия период застрахователните компании са получили 26.421 млн. лв. приход от Гражданска отговорност, а са изплатили обезщетения по тази застраховка за над 15 млн. лева. Общата квота на щетимост по задължителната застраховка при това положение е около 66 процента. Цифрите са обезпокояващи и затова Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта (АНЗХ) смята да предложи следващата седмица на министъра на финансите да одобри по-високи цени на Гражданска отговорност за 2002 година. Що се отнася до задължителната Злополука, цената й вероятно ще се запази същата, каквато е през тази година, смятат експертите.
АНЗХ определя по закон минималните премии по задължителната застраховка, под които компаниите не могат да слизат. Надзорното ведомство определя и размера на обезщетенията, които трябва да плати застрахователят при инцидент. Минималните премии и размерът на обезщетенията подлежат на одобрение от финансовото министерство, а след това и от Министерския съвет. Този ред бе наложен със специален нормативен акт - Наредба за задължителното застраховане. Целта бе да се прекратят опитите за спекулация с цените и нелоялната конкуренция между застрахователите.
Предложение за увеличение на цената на задължителната застраховка Гражданска отговорност имаше още през миналата година, но тогава (не без намесата и на в.БАНКЕРЪ) то не бе осъществено. Но специалистите са единодушни, че тази година поскъпването й е неизбежно. Предложението на АНЗХ е цената на задължителната застраховка да се повиши с 20-30 процента. Това означава, че за най-масово употребяваните автомобили у нас (до 1800 куб. см) ще се плащат между 48 и 52 лв. вместо досегашните 39 лева. Доброто в случая е, че успоредно с увеличението на тези цени многократно се увеличава и размерът на покритията, които осигурява задължителната застраховка. В момента обезщетенията, които се плащат при евентуално застрахователно събитие, са 30 000 лв. за едно пострадало лице и до 50 000 лв., ако пострадалите са повече. За имуществени щети максималният размер на обезщетението е 20 000 лева. Според предложението, което ще направи АНЗХ застрахователният лимит за неимуществени щети ще нарасне до 100 000 лв., а тези за имуществени - на 40 000 лева. Но новите лимити ще бъдат валидни след промяна на Наредбата за задължителното застраховане, уточниха експертите.
Внесена е още една промяна от полза за клиентите: предишните минимални застрахователни лимити не бяха достатъчни да покрият всички евентуални щети. Повечето водачи бяха принудени да се застраховат допълнително (на доброволни нива) и така да си гарантират по-големи обезщетения. Новите цени гарантират покритие, което е почти равно на онова, което даваха общо задължителната и допълнителната застраховка.
Всъщност новите минимални застрахователни лимити, които предлага сега застрахователният надзор, съответстват на нивата, на които те са в повечето от страните на ЕС. За да сме напълно в крак с цените и покритията в Европа, до 2005 г. застрахователният лимит за неимуществени щети трябва плавно да бъде увеличен до 700 000 лв., а този за имуществени щети на 200 000 лева. Но естествено успоредно с нарастването на размера на обезщетенията ще поскъпва и задължителната застраховка, обясняват експертите. За същия размер на защита, който предлага АНЗХ за следващата година (100 000 лв. за неимуществени и 40 000 лв. за имуществени щети), средният размер на премията, която плащат европейците, е сума, равна на 160 лв., а на българите ще им струва средно по 60 лева. Разбира се, не бива да се забравя разликата между платежоспособността на нашенеца и на гражданина на ЕС. В тази връзка не е зле да се напомни още нещо. През последните две-три години статистиката отчете, че едва 50% от собствениците на автомобили сключват Гражданска отговорност, въпреки че тя е задължителна. Не е изключено, ако тази година са били застраховани около 50% от целия автомобилен парк, след въвеждане на по-високи цени тази цифра значително да намалее. Спорен е въпросът как това положение ще се отрази финансово на самите застрахователни компании. Не е изключено някои от застрахователите да се откажат да продават задължителната застраховка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във