Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ДАДЕ СЛАБА РЕКОЛТА

С изтичането на януари завърши периодът за масирано сключване на задължителната застраховка Гражданска отговорност. И тази година застрахователните дружества се състезаваха по изобретателност, за да привлекат вниманието на автомобилистите. Основно обект на ухажване бяха корпоративните клиенти, не бяха пренебрегнати и търговете за обществени поръчки за застраховането на автопарка на различни организации. Прогнозните резултати от кампанията както се предвиждаше, не са добри. Ако към края на януари 2001 г. бяха застраховани около 48% от общия брой подлежащи на застраховане, тази година застрахованите варират между 38-42 процента. За София-град този процент е най-висок 60-62, а най-нисък е в граничните райони. Както е известно, кампанията стартира на 16 октомври 2001 г. със заповед на тогава все още Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта. С нея бяха определени минималните размери на застрахователните суми и премии по застраховките Гражданска отговорност на МПС и Злополука на пътниците в обществения транспорт. Задължителното ниво на обезщетение за имуществени вреди бе 40 000 лв., а между 60 000 и 100 000 лв. - за неимуществени вреди, в зависимост от броя на увредените лица. Повечето застрахователи предложиха по две доброволни нива над този минимум - покриващи имуществени вреди от 60 000 до 200 000 лв. и съответно - от 75 000 до 500 000 лв. неимуществени вреди. Някои дружества дори не поставиха лимити на доброволните нива и ще носят отговорност за пълния размер на вредите при настъпване на застрахователно събитие. Минималните застрахователни премии за 2002 г. бяха завишени с 25 процента. Различните варианти на отстъпки при заплащането на премиите за доброволните нива варираха между 5 и 25 на сто. Някои компании даваха отстъпки и на акционери и служители в размер от 10 до 25%, а като бонус за сключена задължителна застраховка на клиентите се предлагаше намаляване на премиите по имуществени и каско застраховки с 10 процента. Други дружества предложиха срещу закупената застраховка Гражданска отговорност или изцяло безплатен, или срещу отстъпка годишен технически преглед на застрахованото МПС, зареждане на горива с отстъпка, безплатни автоуслуги и други.Застраховането не е изолирана сфера и на него трябва да се гледа като на индикатор за проблемите в обществото. Стесняването на пазара е породено от макроикономическата среда у нас. Ниската платежоспособност на фирми и граждани пренагласи поведението им по отношение на тази дейност. Сключват се само най-необходимите и задължителните застраховки, като се прецизират обектите и застрахователните суми.Големите отговорности на застрахователите относително малкото събрани премии и високата щетимост по застраховка Гражданска отговорност предвещават негативни последици за всички, които са пряко или косвено свързани със застрахователните отношения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във