Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Граждани погват Ананиев и за детската болница

Жаравата под краката на здравния министър Кирил Ананиев  се разпалва с всеки изминат ден. След купищата скандали и протести на медицинските сестри и нескопосаните обяснения за „решаване на проблемите“ , но в бъдеще време , за пореден път  на дневен ред излиза и недомислената история около бъдещата детска болница, офертите за която предстои да бъдат отворени след два дни.

След като преди месец тричленен състав на ВАС отхвърли жалбата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърдено решението на министъра на здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница" и по този начин развърза ръцете на здравното ведомство да похарчи десетки милиони за градеж, който специалистите определиха като опасен.

Днес в редакцията на „Банкеръ“ пристигна  поредното отворено писмо, адресирано  до всички значими фигури в държавата. То е подписано  от десетки представители на българските родители, лекари и медицински специалисти, архитекти и инженери, които за пореден път изразяват своето несъгласие с намеренията на нашенските управници да налеят поредните милиони в меко казано спорен проект.

Тъй като „Банкеръ“ е нищил темата нееднократно, днес  само ще представим гледната точка на гражданите по въпроса, като цитираме дословно писмото:

„Уважаеми госпожи и господа,

Спрете обществената поръчка за превръщане на изоставен стар строеж в национална детска болница!

Ние, представители на българските родители, лекари и медицински специалисти, архитекти, инженери и данъкоплатци, се обръщаме към Вас с призив за отговорно отношение към здравето на децата.

Задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за всички деца. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана национална детска болница. Това закъснение струва години изпитания за болните деца, техните семейства и лекуващи лекари. Днес можем да използваме натрупания световен опит и да създадем съвременно лечебно заведение, което отговаря на нуждите и стандартите за най-добра грижа за здравето на децата от цяла България – само през 2019 г. до през Специализираната болница за активно лечение на детски болести са преминали 5569 деца, от които 2223 – от София, и 3346 – от страната.

 Вместо това Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за довършване на рушащия се строеж на територията на Александровска болница и определя цена за изпълнение въз основа на експертиза с данни отпреди 12 години.

Министерството на здравеопазването предлага на обществото ни:

-          полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване от Столична община през 2011 г.;

-          сграда,  която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските стандарти за строителство;

-        минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност, оздравителна среда за пациентите;

-          обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение;

-          разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически остаряла и негодна още преди да бъде построена. Довършването на стария строеж ще погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците.

Изискванията на Министерството на здравеопазването противоречат грубо на интереса на държавата като възложител. Противоречат грубо на обществения интерес.

Обществената поръчка представлява недопустим компромис с детското здравеопазване и злоупотреба с общественото доверие.

Очаква се консорциумът, избран да изпълни тази поръчка, да бъде обявен на 20.12.2019 г., петък.

Спрете обществената поръчка!

Българските деца не заслужават стара, неудобна и опасна сграда вместо нова болница!

Настояваме определените средства да бъдат вложени в изграждането на модерно лечебно заведение, отговарящо на стандартите за съвременна детска медицина и специфичните нужди на страната ни.

Настояваме за нова обществена поръчка и за конкурс с ново задание, за чието изготвяне да бъдат привлечени компетентни и опитни професионалисти от гилдиите на архитектите и инженерите, лекарите, медицинските специалисти и медицинските технолози като гаранция за прозрачност на процеса и качество на проекта, както и да се вземе предвид мнението на самите деца и родители като крайни ползватели на инвестицията.

Единствено така държавата ще потвърди декларираната загриженост към здравето на децата.

Настояваме държавата да изгради нова, истинска детска болница, осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във