Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОТОВИ СМЕ ДА ПРИЕМЕМ ПОСИВЯВАНЕТО НА ЧАСТ ОТ БИЗНЕСА, ЗА ДА НЕ СЕ ИЗПРАВИМ ПРЕД ЖЕСТОКА КРИЗА

КАЧВАМЕ ДАНЪЦИТЕ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ ДЪРЖАВАТААтанас Кацарчев, заместник финансов министър, пред в. БАНКЕРЪГ-н Кацарчев, не се ли опасявате, че при този данъчен режим, който смятате да въведете, много от малките и средните фирми ще минат в сивата зона на икономиката?- Има такава опасност. Но в същото време ние сме изправени и пред друг риск. В момента ръстът на икономиката се забавя, няма какво да се лъжем. Това означава, че ние трябва да избираме - да запазим фирмите, които са по-здрави, и да се откажем от по-болните, или всички да се разболеем догодина. Това е дилемата пред държавата. Ако тя спре да функционира - да извършва плащания за социално осигуряване, за капитално строителство и така нататък, голяма част от бизнеса ще блокира, тъй като държавата си остава един от най-големите клиенти на фирмите. При това положение част от тези фирми ще започнат да закъсват, парите в бюджета ще стават все по-малко и по-малко и накрая ще се озовем в ситуацията от 1997 година. По-добре е да имаме малко по-високи данъци, но фискът и държавата да оцелеят. Защото блокирането на образованието, здравната и социалната сфера неминуемо ще доведе до конфликти.И това го правите дори с риск от посивяване на икономиката?- Този риск в момента е премерен. Ние сме готови да приемем посивяването на част от бизнеса, но да запазим някакъв макар и слаб ръст в икономиката. Другият вариант е да се изправим пред жестока криза.Но Министерството на финансите не предвижда данъчни облекчения за малките и средните предприятия?- Те ще получат такива облекчения чрез патентните данъци, които в момента не отчитат размера на бизнеса на фирмата. Не са взети предвид например броят и видът на машините, които те използват, количеството на персонала и размерът на помещенията, в които се извършва фирмената дейност. Ще въведем критерии, по които да отделим по-големите от по-малките фирми, като ще се опитаме те да не засегнат най-малкия бизнес - това са хората, които работят с една машина, сами или с още един човек. За останалите патентният данък ще се увеличи, поради това че разполагат с по-големи производствени мощности и повече работна сила.На каква база ще става това увеличение?- По няколко критерия. Първо ще продължим да отчитаме броя на заетите лица. За част от дейностите ще вземаме предвид и площта на обекта, който се използва за производствена дейност. Например в момента всички търговци, които ползваха помещения до 20 квадратни метра, плащаха един данък. Сега ще той ще се изчислява на базата на квадратен метър използвана площ, така че търговците с по-малки помещения да плащат по-малко.Но пък за сметка на това ще вдигнете данъка върху сградите. С колко ще го увеличите?- Ще вдигнем данъчната оценка на сградите, като максималното увеличение ще е до 60 процента. Стойностите за отделните населени места обаче ще бъдат различни. В селата увеличението може би ще се измерва в стотинки. Ако сега там хората плащат 2-3 лева, данъкът им върху сградите ще се увеличи с 20-30 стотинки. Но в големите градове, например в София, ако човек е плащал до момента данък сгради в размер на 60-70 лева, от следващата година към него ще се прибавят още 10 лева.Не сте ли съгласен, че това, което най-малките фирми ще получат от облекчаването на патентните данъци, ще им бъде отнето от увеличаването на други данъци?- Предполагам, че точно това ще се получи. Но в момента ние отчитаме една загуба на приходи от облагането на доходите на физическите лица, в което са включени и патентните данъци. Какво показва статистиката: през 1997 г. делът на частния сектор в брутния вътрешен продукт е 36%, а делът му в постъпленията по тогавашния данък общ доход - 30 процента. През 2001 г. делът на частния сектор в БВП е 76%, а делът му в приходите от данъка върху доходите - 13 процента. Делът на частния сектор в БВП нараства постоянно, а делът на данъка, който плаща частният сектор, пада постоянно. Това е алогично, от която и да е гледна точка. Изводът е, че има една тенденция търговците да не плащат патентните данъци. Явно нашата администрация не може да се справи напълно с проблемите. Имаме достатъчно ревизии и проверки за доходите на определени лица, но обикновено като стигнем до съда, се оказва, че аргументите, които данъчната администрация представя не издържат и актовете падат. Малко са случаите, в които съдът потвърждава констатациите на нашата администрация. Ще се опитаме да решим този проблем, като направим промени в Данъчния процесуален кодекс, като въведем критерии, които да са по-ясни и по-прозрачни за съдебната система.Ако например данъчната администрация засече, че имуществото на дадено лице не отговаря на доходите му, трябва да можем да обложим констатираната разлика. Съгласете се, че е нормално, ако аз харча определена сума пари, да мога да докажа източниците, от които съм получил тези средства. Възможно е да съм взел заем, но ако не съм, тогава откъде са парите? Най-вероятно става дума за укрит доход.И как действа данъчната администрация в такъв случай?- В този случай се прави пазарна оценка на имуществото на лицето. Изваждат се данъчните му декларации, за да се види сумата, което е декларирало като доходи. Проверява се дали лицето е вземало кредити, или има някакви други финансови източници, от които да покрие разликата между стойността на имуществото и декларираните доходи. Ако няма такива източници, тази разлика се приема за доход и се облага с данъци. Давам пример: строи се къща. Това става обикновено за две-три години. За сверка на разходите по обекта се използва строителната документация, ако имотът е на фирма. Ако не, ползват се сравнителни показания, за коя година до коя фаза е изградена съответната къща. Оттук нататък вещо лице прави оценка колко е струвало строителството на всеки един етап, получената сума се сравнява с дохода на лицето и ако има несъответствия, разликата се облага с данък за съответната година, като се начисляват и дължимите лихви за просрочване на внасянето му.Значи трябва да почнете от митничарите?- Вече минахме и през някои от тях, както и през някои служители на гранична полиция. Преди две години например имаше 15 души от гранична полиция, които платиха допълнително данъци. Информацията за тези хора ни бе спусната от специалната служба на гранична полиция. Данъчната администрация ги провери и те си платиха данъците. Като нито един от тях не обжалва сумата, но един от хората получи нещо като микроинфаркт.Да не започнете проверките отново от обикновените граждани?- Не. Идеята ни е да насочим усилията си към хората със скъпо имущество. В пресата постоянно излиза информация кой какво е купил. Кой колко харчи за обувки, дрехи, автомобили. Но най-лесно е да започнем от автомобилите и къщите, защото разполагаме с информация за тях.Малките и средните фирми, които плащат корпоративно подоходен данък, също не могат да се надяват на данъчни облекчения. Защо поне не намалихте данъчните ставки, с които се облагат някои фирмени разходи? Навсякъде ли съществува този данък?- Не навсякъде. Но при нас част от фирмените разходи се облагат, защото нивото на съзнание на много бизнесмени е на доста ниско равнище. Масово се изписват разходи, за да се минимизира печалбата. При голяма част от малките и средните фирми повечето от тези разходи не са свързани с производството, а са за лични нужди на шефовете или собствениците. Единственият начин този процес да бъде контролиран и да не излиза извън разумните граници е тези разходи да бъдат облагани.Каква е логиката наред с безсъвестните фирми да страдат и тези, които почтено си гледат работата? Данъчните нямат ли възможност да контролират кои разходи отиват за лични нужди и кои наистина са свързани с дейността на фирмата?- Осъществяването на подобен контрол е невъзможен. Например правите ремонт на автомобил и закупувате части. Как данъчният да установи дали тези части са сложени в служебната кола, или в някой личен автомобил. Да разглобява колата ли?А на Запад как го правят?- Не го правят. Просто там не укриват доходи по този начин.Защо вноските за доброволно пенсионно осигуряване и застраховане, както и здравно осигуряване вече няма да се признават за разход преди данъчното облагане на фирмата или гражданина? - В света се използват две системи. При едната сумите, които се инвестират в подобно осигуряване, се облагат на входа, а при другата - на изхода. В България облагаме сумите на изхода. Но този вариант показва, че по-голямата част от хората го използват, за да направят по-голямата част от доходите си необлагаеми. Тези доходи се преместват в осигурителни фондове на даденото лице, което след няколко месеца ги прехвърля на свои познати без доходи или на пенсионери, които не плащат данъци. Осигурителното дружество им превежда сумите, които не са облагаеми, а те на свой ред дават по-голямата част от получените пари на лицето, което им е прехвърлило осигурителните си фондове. Сега този механизъм ще бъде обърнат. Ще облагаме вноските, а не сумите, които изплащат пенсионните и застрахователните дружества.Ще отмените ли данъка върху провизиите, с които банките покриват лошите кредити?- Не. Това облагане ще остане, тъй като има дисциплиниращ ефект. Банкерите ще получат едно облекчение в кредитирането, тъй като ще бъде отменена ал.3 на чл. 220 от Наказателния кодекс, която криминализираше отпускането на необезпечени заеми. Смятам, че този данък върху провизиите трябва да остане, тъй като ще бъде един регулатор, който ще ограничава банките да отпускат лоши заеми.А какъв данък върху дивидента ще наложите? Говореше се, че обмисляте да го увеличите от 15 на 30 процента?- Няма да го увеличаваме. Той ще си остане 15 процента. Ще запазим и режима, при който търговците, ако са местни лица, не плащат данък върху дивидента. Въвеждате нови данъци за автомобилите. Какъв ще е новият механизъм за облагането им?- Първо ще облагаме превозните средства върху теглото им, като ставките ще са около 10 лева на тон. Освен това ще ще събира данък върху стойността на автомобила. Тя ще се определя на базата на годишния справочник за оценка на превозните средства, който ползват застрахователите - става въпрос за германския каталог Шваке. От регистрационния талон на автомобила се взимат данните му - марка, модел и година на производство. Според тези данни в Шваке са определени конкретни стойности в марки. Това ще бъде стойността на автомобила, върху която ще се определя данъкът.Например моята кола е на седемнайсет години - Фолксваген, произведен през юни 1984 г. и по Шваке струва две хиляди марки. Това ще бъде данъчната основа, върху която ще платя данъка. Вероятно ставката ще е един процент от стойността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във