Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Готов е договорът за компенсации на бизнеса заради скока на тока

Министърът на енергетиката - Андрей Живков

На извънредно заседание днес (6 ноември) Министерският съвет е одобрил измененията в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия, която бе приета от правителството на 26 октомври 2021 година.

С промените ще се улесни прилагането на програмата и ефективната защита на всички небитови потребители на електроенергия от свободния пазар заради високите цени на електронерегия.

Благодарение на измененията министърът на енергетиката ще може да определя в типовия договор, сключен с доставчиците, различни дати за предоставяне на заявления, за получаване на необходимата информация от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и за възстановяване на получената компенсация от страна на доставчиците към небитовите крайни клиенти.

Тази промяна се налага, тъй като различните доставчици имат различни условия и срокове, в които предоставят фактури на своите клиенти.

Промените в програмата за компенсиране предвиждат и фактури, по които се дължи компенсация, но са издадени преди подписване на договора между Министерството на енергетиката и съответния доставчик, да бъдат включени в компенсирането.

За тях доставчикът ще е задължен да уведоми клиента за полагащата му се компенсация, която ще бъде предоставена чрез намаляване на следващи плащания от клиента. 

Освен това по време на извънредното правителствено заседание е бил одобрен и проектът на типов договор във връзка с изпълнението на програмата за компенсиране на бизнеса заради растящите цени на тока.

Такива договори министърът на енергетиката трябва да сключи с търговците на електрическа енергия, с доставчиците от последна инстанция, с производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и с оператора на организирания борсов пазар на електроенергия.

Плащанията по договорите ще се извършват след получаване на положително становище от Европейската комисия, е записано в решението на Министерския съвет.

Сключването на договорите се налага, за да бъде практически изпълнена приетата от правителството програма за компенсиране на бизнеса, която предвижда всички небитови крайни потребители да получат компенсация в размер на 110 лв. за всеки мегаватчас използвана електроенергия. Предвижда се тази мярка да действа два месеца – през октомври и ноември, като първите компенсации ще бъдат получени от потребителите заедно с октомврийските им сметки за електроенергия, които са дължими през месец ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във