Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Горубсо-Мадан” инвестира 285 хил. лева в проучване на метални изкопаеми

„Горубсо-Мадан” АД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „Бориева-изток”, разположена на територията на община Мадан, област Смолян, реши правителството. Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период дружеството ще вложи минимум 285 хил. лева в търсещи и проучвателни дейности.

За срок от три години „Каолин“ ЕАД ще търси и проучва неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ „Раюв камък“, разположена на територията на община Елена, област Велико Търново. Титулярят ще вложи минимум 89.8 хил. лв. в търсещо-проучвателните дейности.

В площ „Струдин“, разположена в землището на село Струпец, област Сливен, „Динас“ АД ще проучва строителни материали за срок от една година. Минимум 21.4 хил. лв. ще бъдат вложени в проучвателните дейности.

„Сафир-СС-2000“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Петковото-2“, разположена в землището на с. Кобилино, област Хасково. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години, като за това време дружеството ще вложи минимум 22 хил. лв. в проучвателните дейности.

В рамките на две години „Аидалес 21“ АД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Билото-2“, разположена в землищата на селата Кобилино и Черни рид, община Ивайловград, като в проучвателните дейности ще бъдат вложени минимум 20 270 лв.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във