Банкеръ Weekly

Пренебрегнатите компании сезират Европейската комисия

Горските търгове са с предизвестен край

Новият политически сезон започва със скандали. Браншовите организации в дърводобивната и дървопреработващата промишленост отново настояват за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Това на практика трябваше да се случи доста по-отдавна, тъй като земеделският министър Мирослав Найденов още през март издаде заповед да започнат консултациите и там, където има пропуски, наредбата да бъде променена. Кой обаче проточи тези преговори още половин година не стана много ясно...?!


Или пък си е съвсем ясно - тъй като това размотаване със сигурност има своите финансови измерения. От него безспорно се възползваха


избрани от властта фирми

които неизменно се класират на печелившите места за големите покупки на дървесина. И всичко това на нулеви и под нулевите цени...


В този период хората от бранша доказаха, че имат ясновидски способности. Преди всеки голям търг работещите в тази сфера пишеха писма до отговорните институции, посочваха уловките в тръжните документи и прогнозираха със стопроцентова точност победителите в конкурсите. Но какво от това...?!


Както казват хората, кучетата си лаят, а керванът си върви. И става все по-натоварен и по-натоварен.


Безспорен е и ефектът от врътката, която се случи и през изминалата седмица по време на поредния манипулиран търг за продажбата на 141 000 куб. м разнородна дървесина, който се проведе на 4 септември и то едновременно в 24 териториални поделения (от ДГС Катунци до ДГС Тетевен) на Югозападното държавно предприятие (със седалище в Благоевград) и беше за около 7 224 000 лв. без ДДС. Както можем да се досетим, наддаване реално нямаше. А според запознати обявената начална цена за различните видове дървесина, на която всъщност тя беше продадена, се оказа с 10 до 30 лв. по-ниска от тази, на която тя се търгува в отделните горски стопанства. Доста озадачаващо е, че и този път


хората от бранша прозряха в бъдещето

nbsp;


Още преди седмица, в отворено писмо до инж. Валя Маринова - главен секретар на Изпълнителната агенция по горите (с което в. БАНКЕРЪ разполага), собственикът на фирма Модър 2002 Димитър Джоков, който е член на сдружението БУЛПРОФОР и е оторизиран от колегите си да участва в заседанието на комисията за поправка на наредбата, предупреди, че и този търг е направен така, че да бъде спечелен от определена фирма. В случая това е едноличното акционерно дружество Монди Стамболийски, което е собственост на офшорката Монди пекиджинг пейпър Б.В., регистрирана в... Нидерландия.


В това писмо още преди десетина дни Джоков иронизира създателите на тръжната документация, че спроцедурата са спазени основнитепринципи и целив чл.1 на Наредбата за условията е реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, а именно: свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност инедопускане на дискриминация. В същото време обаче той подчертава, че за сигурно в тръжните условия, в изискуеми документи за допускане до участие се изисква счетоводно извлечение за закупена и преработена дървесина не по малко от 500 000 куб. м (тона ) за последните три години, считано от датата на провеждане на процедурата.


Още тогава той предупреждава, че за всички фирми, работещи в бранша, е ясно кой ще го спечели и назовава името на фирмата, която наистина спечели търга на 4 септември. Нещо повече, той предупреждава инж.Маринова, че е сигурен, че дървесината ще бъде изкупена на минималните цени, които според него незнайно защо са значително по-ниски, отколкото на териториалните търгове, провеждани и в момента.


В писмото си Джоков казва, че


за никого не е тайна

nbsp;


че заповедите за тези процедури и тръжните условия не се пишат от директорите на държавните горски предприятия, те единствено ги подписват. На практика те се подготвят от други - заинтересовани хора, които са отдавна известни на широката публика. В писмото се твърди, че става дума за депутата от ГЕРБ Емил Димитров.


Вестник БАНКЕРЪ писа преди повече от година, че именно той изиска промяната за окрупняването на държавните предприятия и реално назначи техните директори, а те днес му се отблагодаряват. Нека припомним и още нещо - че седмица преди да мине конкурсът за избора на тези директори, ние публикувахме имената им, и то без нито една грешка...?!


Но нека се върнем отново на този


пореден фарс, който наричат търг

Така или иначе заповедта на шефа на Югозападното държавно предприятие инж.Светослав Петров и одобрените от него тръжни документи са свършили своята работа. Финансовото сито, което е имало за цел да пресее участниците, пропуснало точно когото трябва. И за да не бъдем голословни, да припомним конкретните условия за конкурса. В тях изрично се казва, че за последните три години кандидатите трябва да са купили и преработили над половин милион кубически метра дървесина, което на практика поставя допълнителни ограничения за участие в състезанието. Още повече че подобно изискване присъства за първи път в търговете на Югозападното горско предприятие.


Според Димитър Джоков това е не просто сбъркан търг, а поредният от тези, които държавните предприятия провеждат в последните месеци. В конкретния случай само гаранцията за участие беше 216 хил. лв., а първата вноска по плащането - 30% от стойността - т.е. около 2.2. млн. лв., които трябва да бъдат преведени десет дни след подписване на договора.


Това условие само по себе си обслужва интересите на големите компании и на фирмите прекупвачи, смята Джоков. По този начин малките и средните фирми все по-трудно си набавят суровина, за да поддържат бизнеса си. И са принудени да купуват, понякога и на черно, дървесината на по-високи цени от хората, които вече придобиват известност като... назначените прекупвачи.


Нека припомним, че преди месец поръчка за почти 7 млн. лв., организирана от Южноцентралното държавно предприятие с център Смолян, бе спечелена от никому неизвестното еднолично дружество с ограничена отговорност Триманс ЕООД, собственост на Реджеп Кемал Кисьов с годишен оборот от няколко десетки хиляди лева. Откъде дружеството е взело милионите, за да плати дървесината, така и не стана ясно...


Малко преди това пък същото горско предприятие проведе още един голям търг, за който представители на БУЛПРОФОР отново посочиха победителя, а в.БАНКЕРЪ писа по въпроса.Тогавашната


симулация на търг

nbsp;


беше за продажбата на дървесина за 12 млн. лева. Обявеният от Южноцентралното държавно предприятие конкурс уедри в едно продажбата на дървесина от 30 горски стопанства. И в условията за участие в този търг бяха посочени гаранции за участие, които са космически за малкия и средния бизнес. Искаха се 360 000 лева като гаранция и първо плащане до десет дни и в размер на 35%, или 5 040 000 лева с ДДС.


Естествено, след тази цедка участниците бяха сведени до двама - спечелилата Глобал пропърти консулт и Норд форест груп. Странното бе, че и двете дружества предложиха по-ниска от обявената начална тръжна цена, но въпреки това бяха класирани за участие. Победителят спечели състезанието, като даде цели 900 лв. повече от конкурента си, или 12 078 485.38 лева.


Сама по себе си компанията Глобал пропърти консулт е доста интересна. Тя е собственост на Деян Добрев и Атанас Иванов и няма дейност през 2009-а, но след това до 2011-а изведнъж достига 20 млн. приходи, сочат отчетите й. Инак собствениците й нямат впечатляваща бизнес история и остана загадка откъде имат тези милиони за авансовите плащания на дървесината.


Другият състезател - Норд форест груп, пък се оказа създадена през август 2011-а с 1000 лв. капитал и според публикуваните отчети в Търговския регистър в нея работи... един осигурен човек. Фирмената история на собствениците Петър Огнянов и Спартак Илиев е, меко казано, скромна, но тези неизвестни дотогава бизнесмени успяха да осигурят депозита за участие от стотици хиляди левове и да оферират милиони. Как - остана загадка...


Джоков предупреди, че и при този търг става дума за назначени прекупвачи, които след това препродават дървесината на дървопреработвателите на по-високи цени. Тогава той каза: Земеделският министър много добре знае, че огромна част от хората, работещи в сектора, изначално са против тези гигантски търгове, на които се предлагат огромни количества дървесина от смесен тип. В България няма предприятие, което да се нуждае едновременно от всички видове дървесина - едра, средна и дребна технологична, обла за занаятчийски материали, трупи, дърва за огрев и т.н. Преработвателните предприятия търсят конкретен тип дървесина.


Очевидно, че цялата тази история вече е замирисала порядъчно. Но тъй като у нас, както се вижда, няма кой да сложи юздите на


самозабравилите се нови горски царе

гражданското сдружение БУЛПРОФОР вече е наело адвокат, за да обжалва дискриминационните търгове пред Европейската комисия. Според Джоков зад спорните текстове в наредбата за търговия с дървесина и зад лобистките поправки в Закона за горите, които дават право и на държавата да сече, стоят интересите на свързания с този бизнес депутат от ГЕРБ Емил Димитров, който е идеологът на всичко, което се случва в сектора, а институциите са безсилни пред него. Прокуратурата, която е уведомена за всичко случващо се в сектора, също остава безмълвна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във