Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Горските предприятия увеличиха приходите си чрез електронната продажба на дървесина

Държавните горски предприятия са увеличили приходите си с близо 35 млн. лв. чрез изградената от „Информационно обслужване“ АД платформа за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина. Допълнителните средства са реализирани от увеличението на първоначално обявената цена на дървесината, която е предложена на търг. С платформата работят три от шестте държавни горски предприятия, които продават дървесина, добита от държавните горски територии. Това са Югозападното държавно предприятие, Северозападното държавно предприятие и Североизточното държавно предприятие.

Общият размер на приходите от електронни търгове на дървесина надхвърли 146 млн. лв., като само за последната година те са над 60 млн. лева. От пускането в експлоатация на платформата през 2016 г. досега са проведени близо 2500 електронни търга.

„Изградената платформа за електронна продажба на дървесина елиминира възможността за предварителни договорки между участниците в търговете, което значително увеличи приходите държавните горски предприятия“, коментира изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов. По думите му е постигната пълна прозрачност на процеса и значително увеличаване на конкуренцията, тъй като онлайн базираната система позволява на всички регистрирани дървопреработвателни компании от страната да участват в дадено наддаване.

Електронната платформата значително улеснява процеса по регистрация на участниците в търговете, а също така и работата на комисиите по тръжните процедури. За достъп до платформата и участие в наддаването се изисква само първоначална регистрация и Квалифициран електронен подпис (КЕП). Електронните търгове в платформата са с явно наддаване и се провеждат в реално време през уеб браузър. Участниците могат да наддават в електронния търг навсякъде и по всяко време, което пести време и средства. Цялата документация е изцяло в електронен формат, а системата осигурява висока степен на защита от подмяна и/или загуба на оферти и документи.

С помощта на интегрираната услуга за удостоверяване на време и съдържание Time Stamp се гарантира достоверността на документите и подадените оферти от участниците в платформата. Тя предпазва както тръжните комисии, така и лицата, решили да участват в наддаването, отбелязват от „Информационно обслужване“.

Системата автоматично извършва класиране на база най-висока предложена цена, с което значително се намаляват обжалванията на процедурите и се гарантира честността на проведения търг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във