Банкеръ Daily

Бизнесът предупреждава

Горивата ще поскъпнат, ако приемат промени в акцизното законодателство

Председателят на Стопанската камара Радосвет Радев изпрати писмо до Народното събрание с позиция за внесения законопроект за промени в Закона за здравето. Целта на законопроекта “ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение”=

Според представителите на бизнеса този документ регламентира трайно обществени отношения от изключително висок обществен интерес, свързани с възможност за ограничаване упражняването на конституционно закрепени права на българските граждани, като по този начин надхвърля обявената цел.

"Развива се нормативната уредба, свързана с понятието “извънредна епидемична обстановка”, като са предвидени трайни изменения в редица закони (Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Закона за държавната собственост и др.). При този разширен обхват, особено в ситуация на разпространение на нови заразни болести, за които липсва надеждна научна информация и практически опит при прилагане на противоепидемични мерки, липсата на легална дефиниция на понятия като “извънредна епидемична обстановка”, “временни противоепидемични мерки”, “степен на опасност от разпространение на заразна болест”, “заплаха за здравето на гражданите от болести”, създава опасност при обявяване на противоепидемични мерки да бъдат надхвърлени конституционно определените рамки за администриране на държавната политика в областта на здравеопазването и за ограничаване на основни права на гражданите, без да е налице обявено извънредно положение", се казва в писмото на Радосвет Радев. 

Решенията за налагане на противоепидемични мерки, приложими на територията на цялата страна, вкл. за издаване на съответни подзаконови нормативни актове следва да бъдат вземани от Министерския съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването, по аналогия на действащия режим по Закона за защита при бедствия.

"Изразяваме своето несъгласие с предлагания Законопроект за изменение на Закона за здравето да се изменя Законът за акцизите и данъчните складове, доколкото необходимостта за предлаганите промени не кореспондира с основната цел на вносителя, посочен в мотивите, а именно: „предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение“. В допълнение, измененията в ЗАДС не са аргументирани в мотивите към Законопроекта. По своята същност, предлаганите промени целят единствено да принудят част от петролния бизнес да инвестира средства в инсталирането на още измервателни уреди в период на претърпени от него огромни загуби, поради рязко свитото потребление. Реалният резултат от промяната, ако тя бъде гласувана, ще бъде повишаване цените на горивата в България – ефект, който ще се отрази на всички стоки и услуги и, в крайна сметка - ще забави възстановяването на икономиката", твърди бизнесът.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във