Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Горите в Странджа ще се отглеждат природосъобразно

През тази година близо 1300 дка гори в Странджа се отглеждат по природосъобразен индивидуален метод за производство на висококачествена дървесина, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

На територията на държавните горски стопанства Кости, Малко Търново, Звездец и Държавно ловно стопанство - Граматиково се провеждат специфични отгледни мероприятия въз основа на немския опит, въведен в България през последните 10 години. В рамките на проект "Горите и земите на орела", който подпомага провеждането на тези мероприятия, лесовъдите от Югоизточна България ще повишат дела на горите, в които се прилага този метод, информират от Агенцията.

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие - Сливен, Североизточно държавно предприятие - Шумен и на някои от техните териториални поделения са се запознали с прилагането на метода в практиката. Екипът на изпълнителя на договора, начело с д-р инж. Мартин Борисов, са представили пред  присъстващите на срещата особеностите на тези отгледни мероприятия - определяне на подходящи гори за прилагане, начини на достъп до насажденията, избор на подходящи индивиди (дървета опции и дървета на бъдещето), опазване на всички налични видове с толериране на единично срещани, запазване на стари дървета и такива с гнезда, използване на незамърсяващи природата начини за отстраняване на конкурентите и т.н. Стана ясно, че се предвижда през следващите няколко години да бъдат организирани и проведени обучения за над 100 специалисти за прилагане на този метод в българските гори.

В рамките на проекта "Горите и земите на орела" до 2024 г. на територията на Югоизточно държавно предприятие със седалище в Сливен ще бъдат отгледани над 3500 дка по този метод. Същевременно, на територията на Североизточното държавно предприятие в Шумен през месец септември 2020 г. ще започне работата по създаване на нови и възстановяване на увредени полезащитни горски пояси по основния миграционен път на малкия креслив орел - Виа Понтика, допълват още от Изпълнителната агенция по горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във