Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГОРЕЩИ СТРАСТИ СЕ РАЗГАРЯТ В ЛЕДЕНИКА

Спорът за малкото останали неразпределени територии в пивоварния бизнес вече започна. Сигналът бе даден от акционери в работническо-мениджърското дружество Леденика, което притежава 75% от капитала на едноименния завод в Мездра. Оказа се, че Емил Генов, който държи 17% от книжата на РМД-то, не бил допуснат до общото му събрание, проведено на 28 декември миналата година. Причината - наложеният от Мездренския районен съд запор върху неговите акции.
Отсъствието на Генов съответно помогнало на мажоритарния акционер в РМД Леденика Йордан Банински (собственик на 51% от капитала и изпълнителен директор на фирмата) да прокара без проблеми точката от дневния ред за промени в състава на съвета на директорите на дружеството. Според устава му такива решения се вземат от общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете на присъстващите.
Така, след събранието, в управителния орган на РМД Леденика вместо Емил Генов и Цветан Иванов, които заедно контролират 34% от акциите, влизат двама представители на Варненско пиво - Михаил Михов и Боян Терзиев. Съдейки от твърденията, идващи от Мездра, плановете на Банински и варненци са за бъдещо обединение на двете пивоварни в холдингова структура. И първата стъпка към окрупняването вече била направена. Изпълнителният директор на Леденика е договорил с Варненско пиво кредитна линия на стойност 3 млн. лева. Част от тези пари ще се използват за покупката на компенсаторни инструменти, с които да се погасят задълженията на РМД-то към Министерството на икономиката.
Сделката за приватизацията на 75% от мездренското предприятие за сумата от 4.96 млн. щ. долара бе подписана през 1997 година. Работническо-мениджърското дружество Леденика се възползва от правото си на разсрочено плащане, като досега на икономическото ведомство са преведени 40% от дължимите пари. Плановете сега са останалата сума от 2.976 млн. щ. долара да бъде издължена до края на тази година. Така РМД-то ще се възползва от последните поправки в закона Лучников, които позволяват подобни плащания да се осъществят изцяло с компенсаторки.
Ако приемем, че РМД Леденика ще купи записите по сегашната им пазарна стойност, която е 17% от техния номинал, за това ще му е необходима левовата равностойност на 506 хил. щ. долара. С други думи, в касата на дружеството ще останат близо 2 млн. лв. от взетия от Варненско пиво заем. Както заяви пред БАНКЕРЪ Йордан Банински, те ще се вложат в изграждането на нов бутилков цех и някои необходими ремонти.
Според договора за заем, като обезпечение са приети всички акции на РМД Леденика в мездренската пивоварна. Което означава, че при невъзможност парите да бъдат върнати варненският завод ще прибере 75% от капитала на Леденика и консолидацията на двете предприятия ще се извърши от само себе си.
Такова развитие на събитията изглежда твърде вероятно. По предварителни разчети мездренската пивоварна ще реализира загуба в размер на 100-150 хил. лв. за 2000 година. Йордан Банински смята, че сумата не е голяма, като се има предвид, че приходите от продажби на Леденика за периода са 8-9 млн. лева. Но пък е доста странно, че дружество от бирената индустрия, която е от малкото проспериращи в България, през последните години губи от дейността си.
Ужилените от решенията на общото събрание Генов и Иванов планират контраудар, с който да осуетят сливането с Варненско пиво. Двамата оспорват вече вписаните от Врачанския окръжен съд решения на събранието. Основанията им са, че Генов неправомерно не е бил допуснат до участие във форума. Все пак мездренските магистрати са издали запор върху продажбата на акциите на Емил Генов, а не върху правото му да гласува с тях, изтъкват те.
Другият пункт, по който Генов и Иванов атакуват решенията на събранието, е покупката на акции от РМД-то, в резултат на която Банински е овладял 51% от капитала му. Според влезлия в сила на 31 януари 2000 г. Закон за публичното предлагане на ценни книжа, смяната на собствеността върху безналични акции има действие след регистрацията им от Централния депозитар. Но до момента РМД Леденика все още не е обездвижило акциите си в депозитара и собствениците му притежават временни удостоверения. Йордан Банински е купил 25% от капитала на работническо-мениджърското дружество след 31 януари миналата година само с договори за продажба. Ето защо адвокатът на Генов и Иванов - Бойко Войнов, смята, че такава сделка с безналични книжа изобщо не може да има и извършената смяна на собствеността е в противоречие със закона. Изпълнителният директор Банински обаче е на мнение, че преди регистрацията в депозитара акциите могат да се разменят чрез договори. В крайна сметка последната дума кой крив и кой - прав, ще има Врачанският окръжен съд.
Позицията на Банински е, че с действията си Емил Генов и Цветан Иванов искат да нанесат удар върху РМД-то. Изпълнителният директор твърди, че двамата имали намерение да продадат акциите си на трети лица. Ако това стане факт, работническо-мениджърското дружество няма да може да ползва правата си на разсрочено плащане, които му дава Законът за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. И естествено ще трябва да плати неплатените досега 2.976 млн. щ. долара по сключения с Министерството на икономиката договор.
След приключването на приватизацията в сектора по-голямата част от бирената индустрия вече е в ръцете на чуждестранни инвеститори. Белгийската компания Интербрю притежава заводите в Пловдив, Хасково, Бургас и Плевен, а гръцко-холандската Брюинвест - столичната Ариана и Загорка. Турската фирма Фин метал пък държи мажоритарния пакет в Шуменско пиво. Собствеността в по-малките предприятия също е разпределена, но между български инвеститори. Леденика е единственото предприятие в бранша с още неустановена собственост. Затова и апетитите към завода в последно време се изострят.

Facebook logo
Бъдете с нас и във