Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Големите играчи пазят пазарните си дялове в продажбата на горива

Липсата на стратегически сделки и на съществени инвестиции на големите участници на пазара на горива на дребно доведе до минимално изменение на пазарните дялове на дружествата в сектора.  

Въведените противоепидемични мерки и ограничения при пандемията предизвикаха чувствително намаляване на икономическата активност, което пък поражда значителна неизвестност за бъдещите бизнес процеси. Поради това съществува реален риск от спад на продажбите на дружеството, четем в доклада за дейността на "Петрол" АД. Много офиси и предприятия са с намалена производствена дейност. Децата не ходят на училище, а това означава, че и по-малко се зарежда на бензиностанциите. По-малко се пътува и с цел екскурзия и почивка. 

Поради спецификата на основната търговска дейност на дружеството - търговия с горива на едро и дребно, доставките на горива и стоки става от малко на брой доставчици. В резултат на това компанията е изложена на риск  от преустановяване на взаимоотношенията с основните си контрагенти. Това пък би довело в краткосрочен план до изчерпване на основните запаси, генериране на загуби и затруднения в търговската дейност. 

"Петрол" АД извършва търговия с горива на дребно, с масла и други стоки чрез собствените и наети бензиностанции. В сегашната ситуация естествено съществува риск от преустановяване на взаимоотношенията с наемодателите и прекратяване на лизинговите договори на бензиностнациите, ако потреблението се свие силно, поради което дружеството може да претърпи вреди,  като намаляване на продажбите, влошаване на финансовите резултати и загуба на пазарен дял. 

Конкуренцията

През последните няколко години се наблюдава тенденция потребителите все по-често да се насоват към наложени и известни търговски марки с традиции в търговията с  горива на дребно.

В резултат на това част от малките търговци бяха принудени да прекратят своята дейност или да сключат франчайзингови или дилърски договори с някои от големите пазарни участници. Вследствие на общия спад на икономическата активност, потребителските нагласи и въвеждането на допълнителен  нормативен контрол от страна на правителството, делът на малките независими играчи продължава да намалява. 

Липсата на стратегически сделки и на съществени инвестиции на големите участници на пазара на горива на дребно доведе до минимално изменение на пазарните дялове на дружествата в сектора.  

Климатични условия и сезонност

Климатичните условия и сезонните колебания в търсенето на определени петролни продукти оказват влияние върху резултатите на фирмите от бранша. Потребността от бензини достига най-високи стойности през второто и третото тримесечие, което се дължи както на сезона на годишните отпуски през летните месеци, така и на нарасналото търсене от страна на селскостопанските производители, които традиционно увеличават потреблението си през есенния сезон. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във