Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ГКПП „Рудозем – Ксанти“ е напълно изграден

Към момента строително-монтажните работи на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ са напълно завършени. Предстоят 72-часовите проби на изградените инсталации. Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова в отговор на писмен въпрос на народни представители относно напредъка в изграждането на пункта и свързващата инфраструктура.

Срокът за изпълнение на проекта е 31 декември тази година.

Новопостроеният граничен пункт ще влезе в експлоатация с приемането му от държавна приемателна комисия. След подписване на Акт образец 16 предстои доставка на оборудване за нуждите на съответните служби – ГД „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, както и за служителите на „Гранична полиция“ на Република Гърция.

Изграждането на нов трансграничен преход Рудозем – Ксанти се изпълнява в рамките на стратегически проект „Насочени към подобряване на трансграничната достъпност“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A Гърция – България. Проектът е с водещ партньор от гръцка страна – Егнатия Одос, и български партньори – Областна администрация Смолян и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Основен компонент от стратегическата инвестиция на българска територия е изграждането на нов ГКПП „Рудозем – Ксанти“, който се изпълнява от Областна администрация Смолян, с три подобекта – ремонт, реконструкция и строителство на участъци от второкласната републиканска пътна инфраструктура. Пътните участъци осигуряват свързаност с новия граничен пункт.

Досега АПИ е извършила основен ремонт на път ІІ-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград. До края на годината е планирано да приключи реконструкцията на участък от второкласния път Средногорци – Рудозем.

По отношения на третия път в рамките на проекта – Обходен път на Рудозем, се предвижда реконструкция на съществуваща улица, изграждане на ново пътно трасе и две нови съоръжения: виадукт с дължина 200 м и мост над река Чепинска, ремонт на мост над река Арда. Вече има избрани изпълнители на строителните работи на обходния път и на новия виадукт. Подписани са договорите за строителния надзор. Планира се ремонтът на пътното трасе да започне в началото на есента тази година със срок на изпълнение 10 месеца. Строителството на виадукта ще бъде реализирано през 2022 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във