Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ГКПП „Клепало“ е стратегически проект за трансгранично сътрудничество

Заместник-министър Христов е на посещение в град Струмица във връзка с подготовката и изпълнението на съвместната програма за трансгранично сътрудничество Интеррег.

Договорени са ключови стъпки за успешната реализация на ГКПП „Клепало“ между общините Струмяни и Берово като стратегически проект в програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България - Република Северна Македония за периода 2021-2027 години. Той ще даде нови възможности и стимули за засилване на сътрудничеството и обмена, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Заместник-министър Захари  Христов е обсъдил развитието на регионалната политика и възможностите за сътрудничество и споделяне на опит за повишаване на капацитета със заместник-министъра на местното самоуправление на Република Северна Македония Зоран Димитровски и държавния секретар на Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония Кирил Парталов.

Заместник-министър Христов е на посещение в град Струмица във връзка с подготовката и изпълнението на съвместната програма за трансгранично сътрудничество Интеррег, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз.  

По време на посещението си съседната страна Захари Христов инспектира няколко обекта, реализирани със средства по програмата през програмния период 2014-2020.

Средствата по програмата са изцяло договорени. За реализацията на съвместни проекти за подобряване на околната среда, туризма и конкурентоспособността на трансграничния регион са разплатени 14.5 млн. евро към бенефициенти, което представлява 74% от общия бюджет на този инструмент.

С изпълнението на двата обекта – нов граничен пункт "Клепало" и нова пътна инфраструктура, ще се постигне по-голяма свързаност между двете държави, улеснен транспортен поток и обмен на стоки, както и икономическо развитие на пограничните области.

Проектът предвижда  строителство на нов 9-километров пътен участък от Струмяни до границата, а от македонска страна - рехабилитация на  изградения граничен контролно-пропусквателен пункт и довеждащия  път от Берово, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проблемът за привеждане на целия този път към съвременните изисквания за транспортна комуникация и комфорт на пътуването обаче остава, тъй като в останалата част от третокласния път – между Струмяни и границата (дължина на участъка около 8.8 км), трябва да се извърши  ново строителство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във