Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Гьоков отчете свършеното от социалното министерство

Помощта за отопление за предстоящия зимен сезон ще бъде повишена с 20 лв. месечно или с общо 100 лв. за периода ноември 2022 – март 2023 г. Това е една от мерките на Министерството на труда и социалната политика за подкрепа на хората и семействата в условията на поскъпване на енергоизточниците. Това обяви ресорният министър в оставка Георги Гьоков при представянето на отчет за дейността на министерството за първото шестмесечие на 2022 г. Увеличението трябва да бъде одобрено от правителството. По този начин размерът на помощта за целия отоплителен сезон ще стане 623,55 лв., което е с близо 20% повече в сравнение с миналата зима. Очаква се броят на хората и семействата с право на енергийни помощи да се увеличи от досегашните 261 000 на около 310 000. Необходимите средства за повишението ще са 31 млн. лв. и са осигурени в бюджета на социалното министерство. Помощта ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Гьоков представи основните резултати от дейността на министерството в периода януари-юни 2022 г. в областта на пазара на труда, пенсионната система, социалното подпомагане, политиките по доходите, за хората с увреждания и за подкрепа на децата и семействата. "Средствата по Националния план за действие по заетостта бяха увеличени с 50 млн. лв. и достигнаха 123 млн. лв. Това ще даде възможност над 22 000 безработни да започнат работа, а 11 000 безработни да преминат обучение по професия", каза министърът. И отчете, че от 1 април минималната заплата се е повишила от 650 на 710 лв., а министерството е подготвило механизъм за определянето на нейната стойност.

"От 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се повишиха с 10 на сто. Към увеличения им размер бяха добавени ковид добавките от 60 лв. и индивидуалните компенсаторни добавки за хората, които са получавали такива към 30 юни. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличи с 26,2% - от 370 лв. на 467 лв. Максималният размер на пенсиите се повиши от 1500 лв. на 2000 лв. - 33,3% ръст. Средната пенсия ще достигне 669 лв. или с 23,6% повече спрямо юни", отбеляза още социалният министър в оставка. И напомни, че от 1 октомври 2022 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще се преизчислят, което ще доведе до нов ръст на доходите на над 715 000 пенсионери. Средната пенсия ще достигне 722 лв. и ще нарасне с близо 19% спрямо юни.

За 2022 г. размерът на средствата за подкрепа на хората с увреждания е увеличен с близо 40% или с над 280 млн. лв. спрямо средствата за 2021 г., а възнагражденията на личните асистенти са повишени на две стъпки.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ в била първата за програмния период 2021-2027, която е била изпратена официално за одобрение от Европейската комисия. Първите 14 операции за над 1,1 млрд. лв. по нея са били приети от Комитета за наблюдение на програмата. По Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. България ще получи 411,7 млн. лв. за на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във