Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Гешев и хората му май ще прогледнат за кея на Доган

Най-после прокуратурата бе заставена да прогледне по адрес на безобразията, свързани с черноморските сараи на Ахмед Доган и прилежащата им инфраструктура. След периодичните бунтове, публични обиди, процесуално годни сигнали и разнасяне по медиите, в края на миналия месец държавният строителен контрол и МВР за пореден път "натъкнаха на вниманието на държавното обвинение" отдавна известното: част от кейовата стена на Сокола в лесопарк "Росенец" е изградена незаконно, без строителни книжа и затова преписката е изпратена в прокуратурата с мнение за образуване на досъдебно производство.

Предложението на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) е следствието да бъде водено по чл. 314 от Наказателния кодекс, който гласи: "Който умишлено стане причина да се внесат неверни обстоятелства или изявления в официален документ, съставен съгласно установения ред въз основа на заявление на частно лице, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация."

По принцип, борбата срещу незаконното строителство на летните сараи в лесопарк "Росенец", както и срещу тяхното последващо узаконяване, върви от 2006-2007 г. насам. Конкретното предизвикателство към държавното обвинение обаче все още е чисто ново.

Проверката започва през ноември 2021 г. по сигнал на народния представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев, подаден до министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Поводът е, че при изграждането на кейова стена

в акваторията на Сараите са извършени безобразни закононарушения.

Примерно, на 2 септември 2016 г. пристанището е заличено като имот от 1.03 декара, а няколко години по-късно - на 24 февруари 2020 г., въпросното пристанище възкръсва в кадастъра, но с площ от... 5.84 декара. Тоест - близо шест пъти по-голямо!

Според народният представител Ивайло Мирчев, в хода на проверката му се е натъкнал на „синхронизираните действия на министри, зам.-министър, областен управител, нотариуси и ръководители на агенции", чиято очевидна цел е пълно и всеобхватно обслужване на Ахмед Доган. В резултат на това обслужване, кейовата стена в Сараите е пораснала с цели 3995 кв. метра.

В заверата по узаконяването дейно участие са взели областният управител на Бургас по това време Вълчо Чолаков, тогавашният министърът на отбраната Красимир Каракачанов, министрите на транспорта и на регионалното развитие - Росен Желязков и Петя Аврамова, заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков, директорът на СГКК-Бургас и няколко нотариуса. "Процедурата" започва през 2016 г. и приключва през 2019 г. с пълен триумф на съзаклятниците.

Първо през юли 2016 г. имотът е бил отписан от актовите книги като държавна собственост, а по настояване на формалния собственик на имотите в Росенец - фирмата „Хермес солар“,

съществуващият кей е бил заличен и от кадастралната карта.

Следват поредица от съгласувателни действия за изработването на специализиран подробен устройствен план (ПУП) на местността, в които се включват редица ведомства, начело с МРРБ, Министерство на транспорта и Министерство на отбраната .

На 11 октомври 2019 г. Николай Нанков одобрява проекта, а четири месеца по-късно началникът на бургаския кадастър издава заповед за поправяне на фактическа грешка и одобряване на изменение на кадастралната карта и нанасяне на съществуващия обект в картата. Този обект обаче вече е няколко пъти по-голям от "първообраза" и е с площ от 5838 кв. метра.

Статутът му също е "пораснал" и вместо като кейова стена, започва да фигурира из бумагите като съоръжение за трайно и целогодишно ползване тип  пристанище. Справка - констативен нотариален акт от 18 март 2020 година.

Тук е моментът да припомним, че още през миналата година от ДНСК съобщиха, че не са открили всички необходими строителни книжа в община Бургас. Вдън земя се оказаха потънали и няколко броя искания - за издаване на разрешение за строеж, за преустройство и за удължаване на хидротехническото съоръжение. И

още няколко липси са много важни

- на одобрените инвестиционни проекти, на документите за експлоатация и на разрешенията за строеж на няколко "сателитни" постройки на територията на имота.

Всъщност, гаврата с върховенството на закона пълна, защото година и два-три месеца преди Ивайло Мирчев да изпрати сигнала до Бойко Рашков, Върховната административна прокуратура вече е получила резултатите от проверката, която е възложила на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на туризма, министъра на околната среда и водите, министъра на транспорта и началника на ДНСК.

Обобщената информация е тиражирана на 13 август 2020 г. и в съвсем синтезиран вид изглежда така:

- крайбрежната плажна ивица няма статут на морски плаж и до нея няма свободен достъп;

- пристанът за яхти е построен без одобрен инвестиционен проект;

- в нотариалния акт за пристана е посочено, че пристрояването му е извършено през 80-те години на миналия век. Това не е вярно. За констатираните данни

за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП;

- за строежите „Двуетажна масивна сграда“, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 1, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 2, „Едноетажна постройка - бунгало“ - № 3, „Триетажна масивна сграда“, „Оранжерия – 500 кв. м“, „Двуетажна сграда“ на място не са представени строителни книжа;

- при проверката в Община Бургас за горните обекти не е установено  наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж;

- за „Преместваем обект - охрана“ не е издадено разрешение за поставяне от Община Бургас.

- всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 6 август 2020 г., съставени от инспектори на РДНСК-Бургас.

А някой дали си спомня

как завършва този "сегмент" от обширната прокурорска дописка?

Цитираме този процесуален връх на наглостта:

"С писмо изх. № Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на Община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая. За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ".

Обяснено на по-разбираем български език, трябва да се случи следното нещо: регионалният държавен строителен контрол трябва да издаде предписание, а кметът на Община Бургас да организира събарянето на незаконните обекти. Колкото до административната прокуратура, тя ще държи нещата под контрол чрез предварителни проверки. Тоест - ако нещо й хареса, ще го остави намира, ако някой не й хареса - ще го подпука с цялата строгост на закона.

Е, щом година по-късно се е наложило Ивайло Мирчев да сезира вътрешния министър, а след още пет месеца Главна дирекция "Национална полиция" да изпраща в прокуратурата резултатите от "собствената" й проверка с мнение за образуване на досъдебно производство, нали се сещаме какво се е случило и с материалите за документните престъпления, изпратени през лятото на 2020 г. от Върховната административна прокуратура до Върховната касационна прокуратура?

Точно така. Едно много голямо нищо. Което отдавна не е никаква новина...

Facebook logo
Бъдете с нас и във