Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Германските компании са ключови за икономиката ни

Немската BHTC Behr-Hella Thermocontrol е един от най-големите инвеститори в Икономическата зона в Божурище

Европейският съюз е най-големият търговски партньор на България. Така че ако той кихне, няма как да не отекне у нас. Нагласите на пазарните финансови експерти и анализатори по отношение на икономическото развитие в цялата еврозона бележат драстично влошаване през март. Безпокойство буди и последното проучване на центъра за европейски икономически изследвания Zew.

Според него нагласите на германските анализатори и инвеститори относно перспективите пред водещата европейска икономика през следващите месеци се влошиха драматично през март до най-ниски нива от глобалната финансова криза през 2008 г. с оглед на все по-големите страхове за икономическото въздействие на пандемията от коронавирус. А индексът на базирания в Мюнхен изследователски институт Zew измерва бъдещите икономически очаквания в Германия за следващите шест месеца.

Федерална република Германия е най-големият външнотърговски партньор на България. Стокообменът през 2018 г. надхвърли рекордните 8 млрд. евро. Износът за Германия беше в размер на 4.17 млрд. евро  /14.8% от общия износ и ръст от 16.2%/. Вносът от Германия у нас бе "само" 3,98 млрд. евро /12.4% от общия внос и ръст от 7.5%/. Малко са страните, които имат положително търговско салдо с най-голямата европейска икономика. А прогнозите са, че през 2019-а търговията може да надскочи и 9 млрд. евро, което се подкрепя и от добрите данни за деветмесечието на миналата година.

Добра основа за тези търговско-икономически връзки са регистрираните  у нас над 1400 германски фирми, в които работят над 60 000 души. Германските компании са надеждни инвеститори, тъй като се ангажират дългосрочно. Инвестициите са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са "на зелено" чрез създаване на дъщерна фирма или филиал, от което следва да се приеме, че германските инвеститори оценяват като привлекателни условията за бизнес в България.

По данни на БНБ към септември 2019 г. преките чуждестранни инвестиции от Германия възлизат на 3.37 млрд. евро. По данни на Българската агенция за инвестиции около една трета от 100-те най-големи инвеститори в България са германски или с германско участие.

Но нашествието на коронавируса и затварянето на границите, на много предприятия в Германия, на прекъсването на веригата на доставките прави несигурно икономическото бъдеще за българските и немските фирми, които имат свое производство тук. Затвориха временно големите производители на автомобили, което по веригата ще достигне и до най-бързо развиващият се през последните години сектор у нас - производството на автомобилни компоненти, за почти всички световни марки, в т.ч. и германските компании.

На този фон донякъде обнадеждаващо звучи обявеният от правителството на Германия нов пакет от икономически стимули. То ще приложи нови мерки за смекчаване на икономическото въздействие на коронавируса. Германското правителство ще използва за тази цел над 750 млрд. евро , с които ще се опита да предотврати негативните ефекти за икономиката от разпространението на коронавируса, съобщава Bloomberg. Според различни анализи на практика това означава, че Германия ще увеличи заемите със 150 милиарда евро през тази година, както и да приеме допълнителен бюджет от 156 милиарда евро. Правителството, водено от канцлера Ангела Меркел, също така имало план да създаде спасителен фонд от 500 милиарда евро, който да бъде използван за отрасли, които са критично пострадали.

В същото време германската държавна банка за развитие KfW е подготвила 100 милиарда евро за инвестиции в компании и още 100 милиарда евро за предоставяне на заеми. Министерството на финансите ще осигури тези средства.

Пълноправното членство на България в ЕС от 1 януари 2007 г. оказа положително влияние върху развитието на двустранния стокообмен, поради хармонизирането на процедурите и улесняването на вноса и износа. При структурен анализ за последните години се забелязва, че най-голям е износът на текстилни изделия и облекла, машини, електроника, неблагородни метали и изделия от тях и други. При вноса преобладават машини и апарати, текстилни изделия и облекла, електроника, транспортни и превозни средства и съоръжения, химически и фармацевтични продукти и други.

Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт. През 2018 г. страната ни е посетена от над 850 000 немски туристи. А само за периода между януари и септември миналата година 701 549 германци са почивали в България. Вярно е, че в последните две години има намаление в броя на туристите от Германия, но те все пак са третата най-голяма група, която посещава България, след туристите от съседните Румъния и Гърция.

Така че българската икономика с тревога (но и с надежда) следи мерките на германското правителство, ръководено от канцлера Ангела Меркел, за справяне с ефектите и последиците от епидемията.

КАРЕ

Състоянието и перспективите за развитие на българската икономика сегашната ситуация е в силна зависимост от най-големия й търговски партньор - Европейският съюз. През миналата година износът на България за общността нараства с 2.9% спрямо 2018-а и е в размер на 38.78 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират общо 66.5% от експорта за държавите членки на съюза. Вносът на България от ЕС се увеличава също - с 3.1% на годишна база и достига 41.14 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във