Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГЕРМАНЦИ ЩЕ ПРОМЕНЯТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Експерти от немската провинция Есен ще предложат промени в Закона за обществените поръчки в рамките на проект по програмата ФАР. Инициативата е на стойност 1 200 000 евро. Тя предвижда също така да бъдат обучени представители от държавната ни администрация, както и да се подобри работата на регистъра на обществените поръчки. Целта на проекта е хармонизирането на българското законодателство с това на Обединена Европа и попълването на някои празноти в нашия закон, като се използва опитът на представителите на немската провинция, заяви на пресконференция Пламен Енчев, шеф на дирекция Обществени поръчки към правителството.
Според ръководителя на проекта от немска страна Михаел Елзер, промените в областта на обществените поръчки у нас и съобразяването им с нормативната рамка на Европейския съюз ще допринесе и за увеличаване на доверието на западната общественост към българските институции.
Средствата по проекта ще бъдат предоставени и изразходвани от участващите в него 21 германски експерти. Предвижда се и платено обучение на представители на компании от сферата на съобщенията, водоснабдяването, енергетиката, добиването на полезни изкопаеми и други дейности, при които Законът за обществените поръчки е в сила. В резултат на обучението се очаква да бъде създаден механизъм за сертифициране на експерти по обществените поръчки, които да вземат участие в конкретните процедури. По наши данни системата на обществените поръчки има нужда от около 5000 експерти, каза Енчев. Той изрази надежда, че промените в закона ще бъдат одобрени от Народното събрание до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във