Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ГЕРБ предлага законопроект за начина, по който ще гласуват избирателите под карантина

Народното събрание ще проведе редовно пленарно заседание от 9 часа. Проектът за програма, в която са включени 10 точки, предстои да бъде гласувана в зала.

Тя включва проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии в парламента (Вносители: Искрен Веселинов, 13.1.2021 г.).

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г.).

Депутатите ще се запознаят с доклад за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ АД на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД и проект на решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 30.10.2020 г.).

Започва работа с първо гласуване по законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г.). 

Ще има и второ гласуване на законопроект за българския жестов език (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 12.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 21 януари 2021 г.

За първо гласуване в зала влиза законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни представители, 18.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 21 януари 2021 г.

В дневния ред е всключен и законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 21 януари 2021 г.

Първо гласуване ще има по законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 15.1.2021 г.) – точка първа за петък, 22 януари 2021 година. Законопроектът, предложен от ПГ ГЕРБ, трябва да уреди начина, по който ще гласуват избирателите, поставени под карантина. 

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс (Вносители: Анна Александрова и Красимир Ципов, 15.1.2021 г.) – точка втора за петък, 22 януари 2021 г.

Предвиден е и редовният парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 22 януари 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във