Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Геотермалната енергия ще повиши дела на възобновяема енергия в общините

"Безвъзмездната финансова помощ по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" ще осигури намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез по-голям дял на производството на енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност в сградите и общините. Това отбелязва заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова. За изпълнение на тези цели бяха подписани договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с шест общини, класирани в процедурата "Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост". Одобрените проекти са на общините Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Столична община и Стрелча. Те имат 18 месеца за изпълнение на дейностите, като всеки от тях се финансира със сума между 200 хил. и 400 хил. евро. Общата стойност на проектите е близо 1.7 млн. евро, включително националното съфинасиране.

С предоставената безвъзмездна финансова помощ по програмата, шестте общини ще реализират мерки за оползотворяване на потенциала на геотермална енергия за отопление и охлаждане на сгради – публична собственост. Кандидатстването по тази процедура приключи през септември миналата година и спечелилите финансиране проекти са за обновяване на отоплителните инсталации на пет детски градини, ясла и училище. Дейностите включват изграждане на геотермални инсталации за отопление и охлаждане, слънчеви колектори за битово горещо водоснабдяване, цялостен ремонт на отоплителните инсталации в сградите, подмяна на отоплителни уреди, внедряване на система за мониторинг на потреблението на енергия. В резултат на изпълнението на проектите се очаква да бъдат произведени 1800 MWh геотермална енергия годишно и да бъдат спестени над 2000 т./г. CO2. Това означава спестени средства за общините и възможност за тях да ги насочат към други дейности.

Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. и се изпълнява в партньорство с енергийните органи на Кралство Норвегия и Исландия.

Геотермалната енергия се използва широко в редица страни за отоплението на сгради (Швеция и Финландия), както и за производството на електрическа енергия (Исландия).

Facebook logo
Бъдете с нас и във