Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Газът поевтинява през февруари, реши КЕВР

Природният газ у нас поевтинява през февруари. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" заявление за утвърждаване на цена за месец февруари 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Решението е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него. 

С решението на Комисията е утвърдена предложената на 01.02.2022 г.  цена на природния газ, актуализирана с пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31.01.2022 г., със средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за м. януари 2022 г. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари 2022 г. в размер на 109,88 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец януари утвърдената от регулатора цена беше 133,41 лв./MWh. Така синьото гориво ще поевтинее с 17,64%.

На откритото заседание на 26.01.2022 г. от страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД беше заявено, че при образуването на месечната регулирана цена на синьото гориво дружеството спазва стриктно изискванията на нормативната уредба и формира цената на база на най-ниски разходи. Потвърдено беше, че за българските потребители – газоразпределителни дружества, топлофикациите и индустрията остават всички ползи от по-ниските цени на доставяния природен газ от Азербайджан и количествата, добивани от газовото хранилище в Чирен. Според данни на дружеството от началото на 2021 г. до м. януари 2022 г. тези ценови ползи за потребителите са в общ размер от над 1 милиард лева, което запазва заетостта на фирмите и им дава конкурентни предимства. На заседанието председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази очакване цената на природния газ, която „Булгаргаз“ ЕАД ще предложи на 1.02.2022 г., да бъде значително по-ниска от досегашната цена. „Това ще бъде сериозна подкрепа както за индустрията, така и за всички потребители у нас“, заяви той.

В утвърдената цена на природния газ от 109,88 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във