Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Газпром" започва ремонти на транзитните газопроводи през Балканите

"Газпром" започва ремонтни дейности на транзитните газопроводи през Балканите, в това число и през България. Българските потребители ще бъдат снабдявани през този период със синьо гориво от газохранилището в Чирен. 

От Българския енергиен холдинг съобщиха, че „Газпром“, „Газпром експорт“ и операторите на преносните мрежи от балканското направление (в това число и „Булгартрансгаз") съгласуват график за провеждане на ремонтни работи по транзитните газопроводи от балканското направление, свързани с изменение на режимите за доставка на природен газ. Засягат се страните, транзитиращи и потребяващи природен газ в Украйна, Молдова, Балканския регион и Турция.

Ремонтните дейности ще продължат 96 часа и ще бъдат проведени в периода 08:00 часа на 29 август – 08:00 часа на 2 септември и ще доведат до промяна в разполагаемия капацитет на следните входно/изходни точки:  - Кулата/Сидирокастро – вход / изход;  - Кюстендил/Жидилово – изход;  - Странджа/Малкочлар – изход;  - Негру Вода 2, 3/ Кардам – вход; - Негру Вода 1/ Кардам – вход. 

Заради ремонтите „Булгаргаз“ уведоми браншовите организации на клиентите и топлофикационните дружества. С цел осигуряване на необходимите количества природен газ за битовите и индустриалните потребители в България, "Булгаргаз" ЕАД е заявил пред "Булгартрансгаз" ЕАД добив на природен газ от хранилището в Чирен, в размер на 3.4 млн. куб. м. на ден, с което да се гарантира подаването на необходимите количества природен газ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във