Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Газпром" оттегли искането си за обезщетение от България

"Газпром" оттегля исканията си за обезщетения от България заради прекратяването на проекта. "Южен поток", съобщиха от Европейската комисия. Това е един от ангажиментите, които "Газпром" поема в отговор на опасенията на Европейската комисия (ЕК) за конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа.

Новината идва в края на петгодишно антитръстово разследване и е ясен сигнал за размразяване на бизнес контактите между Москва и Брюксел.

Антимонополните органи на ЕС разследват компанията заради твърденията за по-високите цени на газа, който продава на страните - членки от Централна и Източна Европа, между които и България, и освен това налага пречки пред конкурентни компании, които да ползват изградената вече инфраструктура в региона.

"Те реагират на нашите притеснения, свързани с конкуренцията, и обмислят разрешение на въпроса според правилата на ЕС", каза еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер в изявление. "Вярваме, че настоящата позиция на "Газпром" ще осигури свободни доставки на газ в Централна и Източна Европа на конкурентни цени." От руския газов гигант поемат ангажимент да спазват поетите ангажименти осем години.

ЕС сега иска становища от осем страни от Централна и Източна Европа, сред които вероятно и България, във връзка с обвинението, че руската компания предлага твърде високи цени за техните потребители и блокира достъпа на конкуренти до газовия пазар. Становищата трябва да бъдат изпратени до седем седмици след публикуването на искането в Официалния вестник на Европейския съюз.

Под заплахата доказването на тези твърдения да донесе глоба, равна на 10% от глобалните й приходи, "Газпром" се е съгласила да ревизира цените в дългосрочните си договори и условията, свързани с достъпа на конкурентни фирми до съществуващата газова инфраструктура.

Като част от сделката европейските регулатори съобщават, че "Газпром" ще оттегли и клаузите в договорите за доставка на едро и за някои индустриални потребители, които им забраняват да изнасят купения газ за други страни.

"Газпром" е най-големият доставчик на природен газ за редица държави в Централна и Източна Европа. През април 2015 г. комисията изпрати изложение на възраженията, в което изрази предварителното си становище, че следвайки цялостна стратегия за разделяне на централно- и източноевропейските газови пазари, "Газпром" нарушава антитръстовите правила на ЕС.

Като вземе предвид всички получени коментари от страните, комисията ще приеме окончателно становище дали ангажиментите представляват задоволителен отговор на свързаните с конкуренцията опасения на еврокомисията.

Ако това е така, комисията може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за "Газпром". Ако дадено дружество нарушава своите ангажименти, комисията може да наложи глоба в размер до 10 на сто от световния оборот на дружеството, без да се налага да доказва наличието на нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във