Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГАЗОВИЯТ МОНОПОЛИСТ ВНЕСЕ В ХАЗНАТА 370 МЛН. ЛЕВА

Счетоводната печалба на Булгаргаз за 2003 г. е 124 млн. лв., показват предварителните разчети на дружеството. Като преки, косвени данъци и транзитна такса в държавния бюджет са внесени около 370 млн. лв., което нарежда дружеството сред основните вносители на средства в хазната. Държавното дружество ще може да увеличи приходите си и чрез предоставяне на далекосъобщителни услуги за търговски цели. То разполага с около 650 км оптична магистрала, към която телекомуникационните оператори проявяват огромен интерес. Потреблението на синьо гориво в страната през изминалата година е било над 2.9 млрд. куб. метра, което е с 6% повече в сравнение с 2002 година. Най-големият консуматор си остава енергетиката - 39 на сто (1.1 млрд. куб. м) от потребените количества. На второ място се нарежда химическата промишленост с 29.7% (865 млн. куб. м), която запазва същите стойности спрямо 2002 г. независимо от спирането на дейността на врачанския комбинат Химко. В металургията потреблението е било 418 млн. куб. метра, или 14.3 на сто. Тук основният клиент на Булгаргаз е Кремиковци, който консумира с 30% повече спрямо 2002 година. Консумацията е паднала при циментовата промишленост (заради използване на въглища като гориво) и в стъкларската промишленост (спирането на завода за стъкло в Разград). Държавната компания е успяла да достави договорените количества газ на всички свои клиенти и няма неизчистени задължения. Сключените от Булгаргаз договори за отчетния период са 330, като природен газ е доставян на 270 клиенти, включително и на 27-те газоразпределителни дружества в страната. Не така обаче стоят нещата по отношение на взиманията на Булгаргаз. Дружеството има да събира общо 270 млн. лв. от длъжниците си, което е с 15 млн. по-малко в сравнение с 2002 година. Сред тях най-големи са тези на топлофикациите в страната - 136 млн. лв. или с три милиона по-малко от 2002 година. Най-голям е газовият дълг на Топлофикация София - 112 млн. лв., следвана от Пловдив - 10 млн. лв., Бургас - 5.5 млн. лв., Плевен - 5 млн. лв., и Шумен - 3 млн. лева. Най-много пари от промишлените предприятия има да плаща Кремиковци - 40 млн. лева. От тях газовата компания е разсрочила 35 млн. лв. за 10 години, но въпреки това съществуват проблеми с текущите плащания, заяви изпълнителният директор на дружеството Кирил Гегов. През 2003 г. за страните от Балканския регион са транзитирани общо 13.5 млрд. куб. метра природен газ, като най-сериозно е увеличението в количествата за Гърция - 15%, а за Турция доставките на горивото са намалели с 1.7 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във