Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Газовата борса в България тръгна официално

Владимир Малинов

От днес започва да работи нова платформа за двустранна търговия с природен газ. Тя ще позволи на пряко присъединените към системата крайни потребители на газ да сключват договори за покупка на синьо гориво. "До една година всички сделки на газовата борса ще започнат да се извършват чрез тази платформа", съобщи за националното радио председателят на Съвета на директорите на газов хъб „Балкан“ и изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

"Както крайните потребители и бизнесът, така и търговците на природен газ ще могат да се възползват от услугите, които ще предоставя газов хъб "Балкан" и което считам, че ще допринесе освен за либерализация и за по-добри финансово-икономически условия за крайните потребители на природен газ", изтъкна Малинов.

Сделки ще се сключват на краткосрочен, дългосрочен сегмент и чрез брокерска услуга. Краткосрочният сегмент ще предлага краткосрочни стандартизирани продукти "в рамките на деня" или "ден напред", продукти за балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи, а също комбинация от няколко поредни газови дни - например продукти "уикенд", отделни дни и комбинация от тях.

Дългосрочният сегмент ще предлага продукти, които се търгуват на средносрочна и дългосрочна база на анонимен принцип. Те могат да бъдат месечни - до 60 месеца напред, тримесечни - до 20 тримесечия напред, или годишни - до 5 календарни години напред.

Брокерската услуга пък ще дава възможност за сключване на договори за покупка на газ от крайни клиенти и снабдители, пряко присъединени към газопреносната система. За тях няма да има разходи за членство на платформата за търговия и те не е необходимо да получават право на достъп и пренос през мрежата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във