Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Гати Ал-Джебури: ИСКАМЕ ЯСНА КАРТИНА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВАТА

Г-н Ал-Джебури, създа се се почти абсурдна ситуация. Какви са мотивите ви да не одобрите избраните експерт-счетоводители и да поискате обявяване на нов търг?- Предвид предстоящата приватизация на част от търговските дружества в отрасъла през тази година ние искаме ясна картина за тяхното финансовото състояние. Най-ефективно това би могло да стане чрез одиторска проверка и заверка на годишните счетоводни отчети на дружествата за 2002 г. по Международните счетоводни стандарти от международни експерт-счетоводители . Това се налага и поради необходимостта съответната финансовосчетоводна документация за дружествата да бъде включена в бъдещите информационни меморандуми за продажбата им.Да, но така нарушавате разпоредбите на два закона. Не е ли по-добре избраните експерт-счетоводители да заверят счетоводните отчети на тези дружества по националните стандарти, а да обявите нов търг за одит само по международните?- Какво да направим? Да плащаме два пъти за два отделни одита на две отделни компании, след като проверката и заверяването на счетоводните отчети по Международните счетоводни стандарти предполага и заверка по националните? Или да намалим разходите, защитавайки интересите и на потребителите, и на производителите?Как вписвате в тези интереси сумата, която би трябвало да плати за международния си одит затъналата в дългове врачанска топлофикация? Откъде ще се вземат парите - от бюджетни субсидии?- Да, специално за врачанската топлофикация смятам да преразгледам решението си.А за останалите? Независимо от безспорната полза от международен одит, вие все пак ги принуждавате да нарушават законите.- Аз съм убеден, че международният одит и заверката му ще приключат до 31 март - това е датата, до която, според направените от мен консултации, българското законодателство изисква да бъде приключен одитът. А без всякакво съмнение, действащите в момента закони трябва да се спазват. От всички в отрасъла.Питам ви така така настоятелно, защото измененията в Закона за счетоводството изтеглиха тази дата напред - от 31 март на 1 март, и промените са обнародвани в Държавен вестник...- Благодаря на в. БАНКЕРЬ, ще поръчам допълнителна проверка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във