Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГАСНЕ ДАНЪЧНИЯТ РАЙ В НЕРОДЕНИТЕ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

В България може и да има данъчни преференции за индустриалните зони, но само през трупа на финансовото министерство и МВФ. Това е основният извод, който се налага от организираното от Министерството на икономиката публично обсъждане на проектозакона за индустриалните зони. Идеята за тяхното създаване е на вицепремиера Николай Василев и е част от предложените от него през октомври 2002 г. девет мерки за траен растеж. Икономическото ведомство, ръководено от Василев, дори беше внесло за обсъждане в Министерския съвет проект за подобен нормативен акт. Тогава обаче проектът срещна непоколебимата съпротива на министъра на финансите Милен Велчев и бе върнат за доработка. Повод за твърдата позиция на Велчев бе текстът, който предвиждаше юридическите лица, осъществяващи дейност на територията на зоните, да заплащат най-ниския размер на предвидените в Закона за корпоративното подоходно облагане данъци. Половин година време обаче явно се е оказало недостатъчно, за да бъдат изчистени разногласията по тази тема между двете юпита в кабинета. Споровете сега се завъртяха около предложението за данъчни облекчения за срок от десет години. В преработения вариант на проектозакона то е записано на първо място в главата за облекченията и стимулите пред компаниите. Според него в рамките на десетгодишния срок 50 на сто от направените инвестиции в зоните ще могат да се приспадат от дължимия налог върху печалбата. Сред останалите примамки се нареждат безвъзмездното учредяване на право на строеж и правото на ползване върху недвижими имоти, частна държавна и общинска собственост, без да се организира търг за това. Министър Василев смята, че тази мярка би спестила доста бюрократични процедури и на нея се разчита да реши проблема с намирането на подходящи терени за инвестиции на зелено. Но само броени минути след като философията на новия римейк на Закона за индустриалните зони бе представена пред аудиторията в една от залите на Националния дворец на културата, надеждите, че част от територията на страната може да се превърне в данъчен рай, бяха попарени от финансовия министър Милен Велчев. С леденостуден глас той съобщи, че на този етап кабинетът все още не е постигнал договореност с МВФ и ЕС за размера на данъчните преференции в зоните. Велчев не пропусна да изтъкне и риска от измами, ако проектът бъде предложен в сегашния му вид. След като вгорчи радостта на лондонския си приятел Василев от отхвърленото през същия ден президентско вето по приватизационния закон, Велчев се оттегли достолепно от дискусията. Позицията му предизвика гневната реакция на заместник икономическия министър Никола Янков. Това, което разбрах е, че министърът на финансите не иска да има данъчни преференции, коментира Янков в кулоарите.Другият спорен момент, който се очертава в законопроекта, е свързан с размера на инвестициите в дълготрайни материални активи, за които ще има преференции. В хода на дебатите така и не стана ясно коя е причината летвата да бъде вдигната двойно по-високо в сравнение с нивото, предложено през есента на миналата година. Ако първоначално щяха да се поощряват инвестиции за 5 млн. евро, то сега вече става дума за 10 млн. евро. Тези средства трябва да бъдат вложени в период от две години и половина след началото на дейността на фирмите в индустриалните зони. В противен случай те ще дължат неустойка в размер на десет на сто от заявените, но нереализирани вложения.Намеренията са преференции да се предоставят както за играждането на нови предприятия, така и за закупуването на дружества, чиято дейност е замряла от години и са в процес на обявяване в несъстоятелност или ликвидация. Доста полемики най-вероятно ще предизвиква и възможността при договарянето между работодатели и работници в зоните да се заобикалят норми на Кодекса на труда. В законопроекта се предвижда задължителни за инвеститорите да бъдат единствено текстовете, определящи размера на минималната работна заплата, отговорността на работодателя за причинени вреди, спазването на хигиенните условия за работа и писмената форма на трудовия договор. Представителите на синдикатите, участвали в разискванията, настояха този въпрос да бъде обсъден от Тристранния съвет за национално сътрудничество. Според юристи пък е твърде съмнителна съвместимостта на тези текстове с конституцията. Ако предложенията на икономическото министерство един ден все пак стигнат до пленарната зала и бъдат гласувани от депутатите, индустриалните зони ще се създават по решение на Министерския съвет. Инициативата обаче ще идва от областните управители и кметове. В новия вариант на проектозакона централна роля е отредена и на Агенцията за чуждестранни инвестиции. Тя на практика ще има грижата да дава зелена светлина в защитените територии и да администрира управлението им. Авторите на проекта са се отказали и от първоначалното си намерение всяка една зона да бъде стопанисвана от акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност, в което държавата е едноличен собственик. Опасенията на експерти в антимонополната област са, че идеята за създаването на подобни зони може да предизвика проблеми в преговорите с ЕС по главата Конкуренция. Този раздел все още не е отметнат от българска страна. А както е известно, Евросъюзът е особено ревнив към всякакви форми на митнически и данъчни преференции, които се дават пряко неговата воля.От цялата дандания в крайна сметка се разбра, че и поправителната сесия на Николайвасилевия законопроект няма да мине никак лесно. По-любопитното обаче е дали тлеещото напрежение между финансовото и икономическото министерство ще доведе до по-сериозни последици?

Facebook logo
Бъдете с нас и във