Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Галчев се точи и за ремонта на „Западен парк“

S 250 10f9923f 3d0d 45df a4e8 62d4209cabf0

За инвестиции в зелените системи на София за тази година в бюджета на кметството бяха предвидени 37 млн. лева. И работата по усвояването им вече е в ход. Най-голямата поръчка в тази посока е за цялостната реконструкция на Западен парк. Прогнозната стойност на обществената поръчка е над 10 млн. лева, като основната сума ще дойде от програма "Региони в растеж", а самата община ще участва едва с един млн. лв. от собствения си бюджет.

Вече е известно, че мераклиите да се включат в надпреварата за ремонта на парка са четирима. Поне толкова са подали своите оферти, за да участват в състезанието. А срокът за представянето им бе удължен с близо месец. Според официалното обявление в интернет сайта на Агенцията за обществени поръчки отварянето на офертите е станало преди седмица (на 5 септември).

Сред кандидатите е и строителят на Националния дворец на културата "Галчев инженеринг". Избирането на тази фирма за изпълнител на ремонта беше част от скандала около неправомерните харчовете за бъдещето ни председателство на Европейския съюз. Галчев вече прибра 20-тина млн.лв. обществени средства за този ремонт, но до момента никой не смее да се ангажира с прогноза дали всички заложени в заданието ремонтни дейности ще бъдат изпълнени в срок.

Другата голяма строителна компания, която е подала оферта е "ПСТ груп". Дружеството е част от обединение "Западен парк - 2017" ДЗЗД заедно с фирмата ДЛВ. До миналата година свързваха дружеството с депутата от ДПС Делян Пеевски. Сега обаче се говори повече за близостта му до някои банки. Според класации на фирмите в строителния сектор, то е в топ 10 на най-големите компании.

Другият съдружник в обединението - ДЛВ пък е собственост на Станислав Любомиров, чиято приоритетна дейност според посоченото в Търговския регистър е транспортът. Компанията е със седалище в Перник. Очевидно името й се наложило в града - там тя печели няколко поръчки през последните години. В консорциум с "Агромах" (с дял 10%) е избрана за реализацията на проект "Зелена и достъпна градска среда, град Перник". Стойността на тази поръчка е близо 8 млн. лева. Освен нея, дружеството е било избрано да прави  текущите улични ремонти на столичните квартали "Искър", "Слатина" и "Кремиковци".

Следващият кандидат е  обединението "Грийн София Запад". Участниците в него са строителните компании "Монимекс" , "Експрес Гаранцион" и "Цветомания".

"Монимекс" е собственост на Симеон Савов и има опит както във ВиК строителството (изпълнявали са поръчки в Банкя), така и в жилищното строителство.

Варненското дружество "Експрес Гаранцион" е собственост на Валентин и Парашкева Вълеви. От досегашната му дейност са останали много завършени досега обекти - като се започне от строителство на хотели и аквапаркове, мине се през рекултивация на депа и се стигне до благоустройство на градски части.

Компанията "Цветомания" е еднолично дружество с ограничена отговорност, собственост на Албена Мирчева. Тя е участвала в няколко подобни сдружения,  свързани основно с озеленяването на Перник. Била е ангажирана и в други поръчки на Столичната община, оновно за поддържане на зелени площи.

Освен „Галчев инженеринг“ , като самостоятелен кандидат се е явило благоевградското дружество с ограничена отговорност "Престиж Бизнес 93". То е с капитал от 5 хил. лева. Според търговския регистър обаче върху цялата фирма е направен залог като търговско предприятие. Негови собственици са Любен Янев и Георги Шапков. Информацията за дружеството е свързана основно с търговска дейност, но очевидно е имала и история в строителния сектор, тъй като е вписана в регистъра на Камарата на строителите в България. Ако съдим по данните в Агенцията по обществени поръчки, през последните две години фирмата е изпълнявала предимно поръчки за доставка на канцеларски материали. В портфолиото й обаче има и саниране на сгради в общините Перник и Гоце Делчев.

Идеята за цялостната реконструкция на Западен парк не е от вчера. Още преди години беше направен неуспешен опит той да бъде отдаден на концесия, като по този начин столичното кметство се надяваше неремонтираният от самото му създаване парк ( преди 60 години) да се превърне в увеселителен комплекс. Конкурсът обаче се провали и оттогава до началото на тази година всички решения по отношение на парка си останаха само на етап идеи.

Засега все още не е ясно кой от кандидатите ще спечели състезанието. Единственото сигурно е, че според критериите за оценка на офертите, заложени в заданието на поръчката, цената и техническото предложение са с равна тежест - по 50 на сто за всяко от тях. Изрично е поставено изискването кандидатите да имат и опит в изграждането или в реконструкцията на паркове или на зони за обществен отдих с площ не по-малко от 10 000 кв. метра. И всичко това да се е случило през последните пет години. Категоричен е ангажиментът на бъдещия изпълнител - ремонтът на парка да бъде завършен до една година. Дотогава изпълнителят трябва да се справи с  цялостното  обновяване на парка, който е разположен на площ от 530 дка (в карето бул. "Сливница" , бул. "Царица Йоанна" , от жп линията София - Перник до река Суходолска).

В проекта са заложени ремонт и обновяване на настилките - нови гранитни плочи и павета, бетонова и опесъчена настилка, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура. Ще бъдат поставени нови пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели и велосипедни стендове.

Общината иска да се възстановят и оформят и водните обекти в парка, да се изгради изцяло ново осветление. То трябва да бъде енергоспестяващо. Градската управа ще се погрижи и за видеонаблюдението, както и за инфраструктурата за захранването на помпени станции и водни площи.

Предвиден е и ремонт на техническата ВиК инфраструктура, изграждане на нова поливна система, и ново озеленяване, възстановяване на съществуващи цветни площи и изграждане на нови. Знаковите места в парка са разработени като отделни подобекти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във