Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ГАД ПРЕВЪРНА ПРИХОДИТЕ НА БАЛКАН В КРЕДИТИ ОТ ЗЕЕВИ

Ако има съперничество между обирджиите от най-висока класа, някой със сигурност ще си изяде шапката от яд. А може би и не само шапката, като научи как Гад Зееви ограби авиокампания Балкан пред очите на цяла една държава. Това е била едничката му цел още при закупуването й, което се потвърждава и от доклада, изнесен от двамата синдици на превозвача - Ралица Топчиева и Владимир Петков, на първото събрание на кредиторите. То се проведе на 3 април в Софийския градски съд и продължи почти шест часа.
В 34-те страници на доклада се съдържат достатъчно доказателства за истинските намерения на мажоритарния собственик спрямо Балкан, при това хронологично подредени, безпристрастно поднесени и богато документирани. Казано накратко, анализът и приложените към него материали са готови за внасяне в прокуратурата. Каквото всъщност се и заканиха да сторят служителите на авиокомпанията. Синдиците са направили пълен преглед на финансовите резултати на дружеството и балансите му за цели три години - от 1998-а (предхождаща приватизацията му) до 2000 г., през която управлението на Балкан бе изцяло в ръцете на Гад Зееви.
Едно от най-интересните неща в доклада е точното описание на източването на приходите на превозвача и връщането им после като кредити. Както нееднократно писа в. БАНКЕРЪ, с телекс от 8 ноември 1999 г. финансовият директор на авиокомпанията Йехиам Мар-Хаим нарежда на нейните представителства в чужбина да превеждат всички приходи над 500 щ. долара по сметката на регистрирания в Холандия Болкън еърлайнс холдингс Би.Ви., открита в ИНГ Банк, Амстердам. Малка подробност е, че холдингът е 100% собственост на Гад Зееви и от 29 октомври 1999 г. притежава 49% от капитала на Балкан.
Наистина, в доклада на двамата синдици нареждането на Мар-Хаим не е отразено. Надлежно обаче са регистрирани всичките кредити, извършени по обратния път - от Болкън еърлайнз холдинг Би. Ви. към Балкан. Първият договор за кредит е от 5 декември 1999 г. и е за 2.4 млн. щ. долара. С тези пари Балкан открива акредитив в полза на GECAS (Дженерал илектрик кепитъл авиейшън сървисиз), за да обезпечи вземането му по договор за лизинг на самолети боинг.
Дали някой би приел за чиста случайност последователността на следните дати:
* 29.10.1999 г. - Гад Зееви прехвърля акциите на Балкан от Зееви холдингс на Болкън еърлайнс холдингс Би.Ви.;
* 08.11.1999 г. - Мар-Хаим изпраща споменатото нареждане за превеждане на приходите по сметка в Холандия;
* 05.12.1999 г. - осъществен е първият кредит за 2.4 млн. щ. долара.
Чрез осем такива кредита, последният от които е от 13.12.2000 г., холандската фирма предоставя на Балкан 26.15 млн. щ. долара, които синдиците преизчисляват като 54 018 996.97 лева. С тази сума Гад Зееви се нарежда на второ място по размера на вземанията си от авиокомпанията или веднага след държавата. Прави впечатление и нещо друго - средният размер на кредитите (с изключение на един) е около 3 млн. щ. долара. Точно толкова са и месечните приходи на превозвача в чужбина. Което също едва ли е случайност.
Но най-странното тепърва предстои. На 15.12.1999 г. изцяло държавното ръководство на въздушното движение (РВД) сключва договор с Болкън Еърлайнс Холдингс Би.Ви., с който му предоставя кредит от 6 млн. долара. На същата дата е сключен друг договор - за предоставяне на заем от 6 млн. долара от Болкън Еърлайнс Холдингс Би.Ви. на Балкан. И тъй като РВД е 100% държавна структура, е трудно да се предположи, че операцията е извършена без знанието на тогавашния транспортен министър Вилхелм Краус, а и на други отговорни фигури.
Като изключим сделката от 15 декември 99-а между Болкън еърлайнс холдингс Би.Ви. с РВД, а после и с Балкан, останалите кредити са средносрочни с падеж ... не по-късно от 24 месеца от отпускането им и с шокираща месечна възнаградителна лихва от 10.125%, която напомня за периода на пирамидите у нас. Впечатляващ е и фактът, че всички кредити са обезпечени чрез учредяване на залог върху акциите, притежавани от авиокомпанията в Международната асоциация за авиационни телекомуникации (SITA). Залогът е 200% от стойността на кредита.
Акциите на Балкан в SITA бяха забравени от одиторската компания KPMG и съответно пропуснати в одиторския й доклад за 1998 година. След като БАНКЕРЪ напомни за тях (бр. 18 от 1999 г.), те бяха извадени от забвение и заприходени, за изненада на специалистите, по цена 10 ст. за книга.
Към края на 1998 г. националният ни превозвач притежава 438 371 акции в SITA. През февруари следващата година Филип Мустаков продава 117 992 акции по 77 щ. долара едната (б.а. - а не по 10 стотинки), което осигурява приход от 9.09 млн. щ. долара на авиокомпанията. През декември 1999 г. Гад Зееви продава още 108 432 акции по 87 щ. долара и прибира близо 9.5 млн. щ. долара.
Тактиката е сменена през февруари 2000 г., когато Балкан купува от Бългериън Лъки Флайт 1020 акции и така общият им брой става 212 967. Но около три месеца по-късно - на 17 юли, всичките книжа от SITA са прехвърлени на Болкън еърлайнс холдингс Би.Ви.. Та кой би се отказал, прибирайки приходите на превозвача, да сложи ръка и върху книжата му, чиято цена само за 10 месеца се е увеличила с 10 долара?
Самата операция не е осчетоводена в търговските книги на компанията продавач, т.е. Балкан. Липсата на счетоводни записвания води и до отсъствие на информация за цената на сделката, както и за начина на плащане - отбелязват двамата синдици в доклада си. Според същия документ авиокомпанията продължавала да притежава 6957 депозитарни сертификата в SITA, които били наследени от квотата й в ликвидираното дружество ГЕТС Маркетинг в Люксембург.
Номерата на Гад Зееви продължават до последно. На 25 януари 2001 г. между Болкън еърлайнс холдингс Би. Ви. и регистрираното у нас дружество Зет Би Ай е сключен договор за цесия. Дружеството е представлявано и управлявано от Филип Мустаков, бивш изпълнителен директор на Балкан и допреди няколко дни шеф на конкурентната Бългериън еър чартър, на която Зееви хариза цялата германска чартърна програма за 2001 година. С договора се прехвърлят в полза на Зет Би Ай вземанията на холандската компания от Балкан по три от сключените осем договора за кредит. Общата стойност на цесията е 8.5 млн. щ. долара.
Е, не е ли пълен абсурд мажоритарен собственик на дружество, за което той е платил 150 хил. щ. долара и от което е източил поне 40 млн. долара, да се нареди сред кредиторите му с още 26.15 млн. щ. долара?

Facebook logo
Бъдете с нас и във