Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Габрово е партньор в международен проект за енергийни общности

Габрово ще бъде партньор в международния проект „Сътрудничество между градове/региони и енергийни кооперативи като средство за ускоряване на енергийния преход“, съобщиха от общината. Финансирането е по програмата на Европейския съюз за околната среда и климата „ЛАЙФ“ - „Разработване на механизми за подкрепа на енергийни общности и други граждански инициативи в областта на устойчивата енергия“.

С този проект ще се покаже как партньорствата между общините и гражданите могат да допринесат за реализирането на проекти за енергийни кооперативи, както при обновяването на жилищни сгради, така и при споделеното производство и потреблението на енергия.

Идеята е да се ползва добрият опит на Белгия и Нидерландия, който да бъде пренесен в България чрез Габрово и Бургас. Предвижда се в двете общини да бъдат създадени по два енергийни кооператива. Дейностите ще са подкрепени от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“, като организация, ангажирана за общинското енергийно планиране в България.

Енергийните кооперативи могат да подпомогнат гражданите и местните власти да инвестират още по-успешно във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Участниците в тях биха могли да сведат до минимум сметките си за електричество, като използват електроенергията, доставяна от енергийната общност.

Общата стойност на проекта е 1 749 177.91 евро. Бюджетът за Габрово e 61 371.18 евро - 100% безвъзмездна финансова помощ. Участие ще вземат 11 организации от четири европейски държави. Дейностите по поректа ще започнат да се изпълняват през есента и ще продължат 36 месеца.

Създаването на правна рамка за енергийните общности в България все още е незавършена процедура, която трябва да е съгласувана с Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (RED II). Необходимо е да се повиши техническият и финансовият капацитет, а местните власти могат да имат водеща роля не само с информационна и административна помощ, но и с директни инвестиции в съвместни проекти с местните общности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във