Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Френската „Акуо“ рефинансира 5 хидроелектрически централи в България

"Акуо“ - френска независима международна компания в сектора на производството и разработването на проекти, свързани с възобновяема енергия, обяви, че успешно са осигурили рефинансиране за проектен портфейл с пет хидроелектрически централи в България с капацитет от 15.5 мегавата мощност.

Български банки осигуряват подпомагане в рефинансирането

Сделката идва след придобиването през март миналата година на „Пи Ви Би Пауър България“, дружеството, което управлява тези пет централи, които работят от 2010-2013 г. и са разположени на р. Искър, близо до град Своге. Мостово финансиране от Eiffel Energy Transition Fund направи придобиването възможно, а банковото рефинансиране бе поето от ЕБВР и УниКредит Булбанк. „Акуо“ са партньор и на RGREEN INVEST чрез неговия фонд INFRAGREEN IV, и по този начин последните стават съакционер заедно с „Акуо“ по отношение на тези активи, с 49% участие.

Рефинансирането от ЕБВР и УниКредит Булбанк дава възможност на „Акуо“ да освободи финансови ресурси, които ще бъдат използвани за разработване на други проекти за възобновяеми енергийни източници „на зелено“ в страните, в които ЕБВР извършва дейност.

Забързване на темпото на енергийния преход на България

България си е поставила за цел до 2030 г. да увеличи дела на електроенергията от възобновяеми източници в енергийния микс до над 30 на сто. Тази цел включва увеличение от 2.6 гигавата мощност в капацитета на страната за възобновяема електрическа енергия за достигане на почти 7 гигавата мощност в рамките на този срок. Централите в Своге съществено ще засилят усилията на страната за постигането на тази цел: като обезпечат потреблението на електрическа енергия на повече от 20 000 български домакинства, което е еквивалентно на 35 000 кубически тона по-малко въглеродни емисии на годишна база.

Според Ерик Ското, председател и съосновател на „Акуо“, днес, повече от всякога преди, участието на ЕБВР и УниКредит Булбанк в този проект за електроенергия от възобновяеми източници изпраща силен сигнал за енергийната независимост на България. "Не бихме могли дори да си мечтаем за по-добри партньори през 2022 г., които да са с нас в този проект“, допълва той.

„Радостни сме да подкрепим „Акуо“ - международна компания с опит в сектора на разработването на проекти за енергия от възобновяеми източници, в разширяването на дейността им в България и успоредно с това да помогнем за увеличаване на капацитета за производство на възобновяема енергия на регионално равнище. Това сътрудничество между ЕБВР и УниКредит Булбанк показва значението, което двете институции отдават на по-чистите технологии и насърчаването на използването на възобновяеми енергийни източници”, посочват в съвместно изявление ЕБВР и УниКредит Булбанк.

Според Никола Рошон, главен изпълнителен директор на RGREEN INVEST, това рефинансиране е крачка напред за RGREEN INVEST, като потвърждава амбиция заедно с INFRAGREEN IV да се подпомогнат партньорите чрез капиталово финансиране, както и да разширят инвестициите в частично търговски енергийни проекти, които да оптимизират доходността от възобновяеми активи. "Това обещаващо разширяване на дейността в България проправя пътя за бъдещи такива проекти в региона. Доверието и устойчивостта, които са в основата на нашето партньорство с „Акуо“, които отдавна са наш партньор, са двигателите за успеха на това партньорство на всяка крачка”, отбелязва Никола Рошон.

Акуо“: „Предприемачи по природа“

„Акуо“ присъства в цялата стойностна верига, включително разработване на проекти, финансиране, строителство и експлоатация. В края на миналата година от фирмата са инвестирали над 2.8 млрд. евро за настоящ общ капацитет от 1.4 гигавата мощност, действащ или в процес на изграждане, и над 5 гигавата мощност по проекти в процес на разработване. С над 350 служители, Групата, с централен офис в Париж, присъства в повече от 15 държави в целия свят.

Основано през 2013 г., RGREEN INVEST е независимо френско дружество за управление на инвестиции, с доказан опит във финансирането за енергиен преход и адаптиране спрямо климатичните промени. С над 30-годишен опит и 1.4 млрд. евро активи под управление, RGREEN INVEST предлага пълна гама от специализирани финансови решения, разработени в полза на предприемаческите нужди и съобразени с търсенето на пазара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във