Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Френска компания расте на пазара на маркетингови услуги у нас

Маркетингът днес е много важен за успешното представяне и продажбата на всеки един продукт или услуга, както и за установяването или прогнозирането на тенденции в развитието на дадена дейност. Това е функция, която свързва клиента и обществеността със специалиста по маркетинг чрез информация за определяне на маркетингови възможности и проблеми, в която и да е област. Както казва и Филип Котлър "управлението на маркетинга е изкуство и наука за прилагане на основните маркетингови понятия за избор на целеви пазари и привличане, задържане и увеличаване на броя на потребителите чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента."

Така че успешното продаване на различни продукти изисква използването на различни стратегии, които подтикват или предразполагат клиентите да купуват.  Пазарът на маркетингови консултантски услуги е голям и опасности дебнат отвсякъде. В този смисъл предоставянето интелигентни решения на клиентите, били те партньори или инвеститори, ще им позволи да изпълнят целите си.

В тази посока можем да разглеждаме и една от последните сделки, които Комисията за защита на конкуренцията одобри. Тя пък дава възможност на компанията от Нидерландия - "Публисис Груп Холдингс" Би Ви (Publicis Groupe Holdings B.V.), да изкупи останалите акции от капитала на "Публисис“ АД - София и така да придобие пряк едноличен контрол върху българското дружество.

Планираната концентрация всъщност е упражняване на предвидената в Споразумението за покупка на акции пут опция за продажба на всички притежавани от акционера Николай Неделчев акции от капитала на "Публисис" АД. А когато сумата от общите обороти на всички фирми, участници в концентрацията, на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. те са задължени да уведомят предварително регулатора за намерението си да сключат тази сделка. 

"Публисис Груп Холдингс" Би Ви е част от групата на "Публисис Груп". То осъществява дейност като холдингово дружество, което притежава и контролира участията на компанията майка "Публисис Груп" СА, Франция, в международните й дъщерни дружества, които от своя страна предоставят маркетингови комуникационни услуги в целия свят.

"Публисис" АД е българско дружество, част от групата на "Публисис Груп", което е специализирано в предоставяне на маркетингови комуникационни услуги у нас. Това включва дейности по организиране на рекламни събития и промоции; медия планиране и купуване; пи ар услуги и консултации; аудио-видео производство; интернет маркетинг; медия планиране и купуване в интернет; разработка и поддръжка на интернет сайтове; предпечатна подготовка и производство на печатни материали; и всякакъв род услуги от рекламно, маркетингово и консултантско ниво.

В момента капиталът на "Публисис" е разпределен между акционерите "Публисис Груп Холдингс" Би Ви (76%) и Николай Трифонов Неделчев (24%). Съгласно дружествените документи те упражняват съвместен контрол върху българското дружество.

Според представените в КЗК документи, не се очаква планираната концентрация да засегне конкуренцията на съответните пазари, на които участниците оперират. Участниците в концентрацията не се конкурират на нито един от съответните пазари - те са различни и несвързани помежду си хоризонтално или вертикално, нито са свързани съседни пазари. Не може да се определи пазар, който ще бъде засегнат от планираната концентрация.

"Публисис Груп Холдингс" Би Ви, освен върху "Публисис" АД, упражнява контрол и върху "Транслейт Плюс България" ЕООД, София, което е с предмет на дейност: предоставяне на преводачески и свързани с тях лингвистични услуги и езикови технологии.

"Публисис" АД пък не осъществява контрол (пряк или косвен) върху други предприятия с регистрация в България.

В дружествените документи има опция за изкупуване на останалите акции. И в случая Николай Неделчев (продавач) е изпратил на "Публисис Груп Холдингс" Би Ви (купувач) уведомление за упражняване на правото си да продаде своите 24% от капитала на "Публисис" АД срещу заплащане на договорената цена.
А като предварително условие за приключванена планираната сделка е предвидено получаването на разрешение от Комисия за защита на конкуренцията.
В резултат на тази операция продавачът ще загуби качеството си на акционер в дружеството и ще бъде прекратено действието на Споразумението за
покупка на акции от 2008 г., включително всички негови клаузи относно начина на вземане на стратегическите решения за търговската политика на придобиваното предприятие.
Същевременно ще бъде увеличен размерът на притежаваното от "Публисис Груп Холдингс" Би Ви акционерно участие в капитала на "Публисис" АД на 100%, вследствие на което той ще придобие едноличен контрол върху това дружество.

Facebook logo
Бъдете с нас и във