Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Французинът Робер Шуман развива идеята за създаване на единна Европа

На днешния ден можем да си спомним за Робер Шуман (на френски: Robert Schuman), считан за един от бащите на идеята за обединение на Европа. Той е починал на 4 септември 1963 г. в Си Шазел, малко градче в Североизточна Франция, предградие на Мец. Къщата, в която е прекарал последните години от живота си френския политик Робер Шуман днес е превърната в музей.

Робер Шуман е роден на 29 юни 1886 г. в квартал Клаузен на град Люксембург - столица на Великото Херцогство Люксембург.

Робѐр Шума̀н e френски политик - министър-председател (1947-1948 и 1948 г.), министър на външните работи (1948-1953 г.), министър на финансите (1946-1947 г.), и първи председател на Европейската парламентарна асамблея (1958-1960 г.).

На 9 май 1950 г., когато Робер Шуман е министър на външните работи на Франция, предлага да се създаде обща европейска институция, която да контролира и управлява производството на въглища и стомана – двете най-важни индустрии за възстановяването на Европа след Втората световна война. На този ден, в 16 часа, в Часовниковата зала на двореца „Ке д'Орсе“ (Министерството на външните работи на Франция) той прочита пред международни медии т.нар. Декларация на Шуман, която оставя паметна следа в световната история, като полага основите на интеграционната общност. Тя съдържа проект, чието осъществяване довежда до създаването на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Тази общност служи за основа на европейската икономическа интеграция и за наднационално надграждане, довело по-късно до сформирането на днешния Европейски съюз.

Декларацията „Шуман“ се стреми да направи невъзможна войната между държавите в тази Общност и насърчи мира в Европа. С нея се търси още постигане на икономическа стабилност. За тази цел интеграцията няма да е насочена срещу доскорошния потенциален враг Германия, а ще се стреми към сътрудничество заедно с него. Така, същевременно, без използване на военни средства, ще се гарантира обезсилването и контролът над Федерелна република Германия (ФРГ). Планира се икономическото обединение да стане на базата на черната металургия и въгледобива. Тази икономическа област на отправна интеграция не е случайна. От една страна, черната металургия и въгледобивът имат сложно производство и пазар. От друга, те стоят в основата за развитието на военната промишленост и тяхното производство напомня за икономическото надмощието на отделни държави във Втората световна война. Декларацията цели за бъдеще икономическите интереси да не се съгласуват, а да се сливат, с което биха се предотвратили междудържавните напрежения и търкания. Интеграцията ще положи първия камък на една Европейска федерация, ще става стъпка по стъпка и по предварително създаден план.

По инициатива на Франция експертен екип изготвя Договора за Европейска общност за въглища и стомана. След период на деветмесечна ратификация през април 1951 г. той е подписан, а влиза в сила от следващата година. Страните по договора са шест: Белгия, Западна Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция, като се учредява първата европейска общност.

Договорът е за срок от 50 години, действа на територията на тези шест държави, подписали обединението. В компетенцията на ЕОВС се включва ценообразуването, управлението и пазарът на въглища и стомана.

По важно обаче е, че в началото на 50-те години на миналия век се сформира наднационална структура, която се счита за успех на европейците федералисти. Интеграцията като форма на организация на държавите се различава по същност от обединението. При интеграцията националният сувернитет се ограничава, а на места напълно се възпира. Европейска общност за въглища и стомана е различна и от стандартните международни организации, защото предвижда за бъдеще и създаването на наднационални органи.

Така 9 май 1950 година извежда развитието на Европа на коренно различна, нова платформа. Идеята за наднационалност, като форма за поддържане на мира и справедливостта, става все по-пълнокръвна и пълноценна през следващите десетилетия. Неслучайно датата 9 май се отбелязва тържествено в ЕС като Ден на Европа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във