Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фондът за научни изследвания финансира с 1.7 млн. лв. изследвания, свързани с коронавируса

Общо 11 проекта за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 год.“ с бюджет от около 1.7 млн. лв. са одобрени за финансиране от Фонд „Научни изследвания“. Това стана ясно след обявяването на резултатите от проведен конкурс. Той е съобразен с необходимостта от провеждане на научни изследвания в съкратени срокове за решаване на медико-биологичните и социално-икономическите проблеми, породени от пандемията, и е обявен в изпълнение на Постановление на Министерски съвет 89 от 8 май тази година. Продължителността на проектите е до 24 месеца.

Конкурсът е предизвикал силен интерес сред научната общност, като са били подадени общо 73 проектни предложения в двете тематични направления – 1. Медико-биологични проблеми“ и 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“.           

В Тематично направление 1. Медико-биологични проблеми“ са подкрепени седем проекта, в които като базови или партньорски организации участват в колективи от Медицинския университет – София (3 проекта), Медицинския университет – Пловдив (1 проект), Военномедицинска академия (2 проекта), Национален център по заразни и паразитни болести (2 проекта), УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1 проект), Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (2 проекта), Институти на БАН (4 проекта). Одобрените за финансиране проекти са насочени към следните тематики:


  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.

  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.

  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.

  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.

В „Тематично направление 2. Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“ ще бъдат подкрепени общо четири проекта, два от които са от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и по един на колективи от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от Университета за национално и световно стопанство.

Сред темите на избраните за финансиране научни проекти са правни проблеми, възникнали във връзка с кризата, изследване на икономическите измерения на пандемията COVID-19, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия от пандемията, разработка на интегрален модел за предвиждане и превенция на негативни ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във