Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Фондът на фондовете влага над 660 000 лева в стартъпи

Фондът на фондовете ще инвестира общо над 660 хил. лв. (около 340 хил. евро) в шест стартиращи предприятия. Всяка от компаниите ще получи между 50 и 100 хил. евро публичен ресурс, за да ускори развитието си.

Става дума за проекти в сферата на новите технологии и въвеждането на иновации като индустриално 3D принтиране, модерни финансови технологии, аутсорсинг платформи, софтуерни продукти. Компаниите ще използват парите за разширяване на сегашните и навлизане на нови пазари, маркетинг и пазарно валидиране на своите концепции.

Инвестициите се извършват през един от вече работещите на пазара фондове за ускоряване и начално финансиране - „Иновейшън кепитъл фонд“. Структурата се управлява от фонд мениджъра „Иновейшън кепитъл“ и е подкрепена със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Фондът има за цел да повиши перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми със сериозен потенциал за растеж.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране, създадени от Фонда, представляват инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и се развива предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК, заделени за финансовия инструмент, са 51.3 млн. евро (100.3 млн. лв.). От избраните от Фонда мениджъри се изисква да допълнят публичния ресурс с частен капитал.

Към момента на пазара активно работят два фонда за ускоряване и начално финансиране. Фонд мениджъри са „Иновейшън кепитъл“ и „Ню вижън 3“. Очаква се в близките дни да започне инвестиционният период и на третия такъв фонд, управляван от „Витоша венчър партнърс“.

Ресурсът е изцяло насочен към малки и средни предприятия в сравнително начален етап от развитието си. Всяка иновативна идея може да кандидатства в някой от тези фондове и да получи финансиране между 15 хил. и 1 млн. евро. Инвестиционният период е до края на 2023 г.

Възможност за финансиране дава също Фондът за рисков капитал, създаден от Фонда на фондовете. Негов фонд мениджър е „Морнингсайд хил“. От там бизнес начинанията с потенциал за растеж могат да получат финансиране между 750 хил. и 3,5 млн. евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във